Tisková prohlášení - seznam

Část Štěpánské ulice projde kompletní rekonstrukcí

V úterý 1. března 2016 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) kompletní rekonstrukci Štěpánské ulici (Praha 1) v úseku od Václavského náměstí k ulici Žitná. Práce začnou výstavbou nové uliční vpusti s napojením na stávající odvodňovací systém v části u Václavského náměstí. Na výměně povrchu s dopravním omezením začne dodavatel pracovat od 15. března 2016. Lhůta výstavby je stanovena na 329 kalendářních dnů. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je polovina roku 2017. Práce budou probíhat do listopadu 2016, v zimním období budou přerušeny a obnoveny na jaře 2017.
 
Celý rekonstruovaný úsek Václavské náměstí – Žitná je rozdělen do čtyř etap, které budou realizovány po polovinách z důvodu zachování provozu. 
Jedná se o opravu konstrukce chodníků a výměnu povrchu, který bude z kamenné mozaiky, dále budou upravena parkovací stání (příčné stání - kamenná dlažba, podélné stání - živice) a jízdní pruh bude mít živičný povrch. V trase jsou navrženy tři stavební zpomalovací prahy, součástí rekonstrukce jsou přeložky inženýrských sítí, úprava odvodnění, sadové úpravy a úprava svislého a vodorovného dopravního značení.
 
Dopravním omezením:
Částečná uzavírka komunikace po polovinách. Jedná se o jednosměrný provoz, který nebude přerušen.