Tisková prohlášení - seznam

ZMĚNY V REŽIMU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO VEŘEJNOST

 

V souvislosti s uvolňováním opatření pro zamezení šíření koronaviru dochází k 25. 5. 2020 ke změně režimu poskytování služeb pro veřejnost ze strany TSK.

 

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO OBCHODNÍ ODDĚLENÍ (budova Řásnovka)

PŘÍJEM A VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Pracovní doba: PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 

Příjem prostřednictvím PODATELNY v přízemí budovy vedle recepce.

Výdej na základě dohody s příslušným referentem.

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ODDĚLENÍ KOORDINACE (budova Řásnovka)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ naproti recepci osobně přítomnému pracovníkovi Oddělení koordinace.

Pracovní doba: PO + ST 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Na VÝDEJNÍM MÍSTĚ naproti recepci po PŘEDCHOZÍ telefonické výzvě příslušného referenta Oddělení koordinace.

Pracovní doba: PO + ST 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ v budovách OBLASTNÍCH SPRÁV TSK

Pracovní doba: ST 8:00 – 11:00

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ v budově každé Oblastní správy, kam žadatel odevzdá žádost se všemi náležitostmi.

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ v budově každé Oblastní správy, po PŘEDCHOZÍ telefonické výzvě příslušného referenta oblastní správy

 

S cílem chránit zdraví veřejnosti i našich zaměstnanců. zdvořile žádáme veřejnost o minimalizaci doby strávené ve všech prostorách TSK. Veškeré žádosti je možné stáhnout v sekci  JAK SI ZAŘÍDIT na webových stránkách www.tsk-praha.cz a vyplnit předem. 

Děkujeme za pochopení!