Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukce ulice Na Slupi s mostem přes Botič

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí 19. března 2018 rekonstrukci ulice Na Slupi (MČ Praha 2), která je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Oprava potrvá nejdéle do konce srpna 2018 a bude realizována po etapách, s možností zachování jednosměrného provozu.

Nově navržené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Dojde k úpravě odvodnění, přeložkám inženýrských sítí a opravě veřejného osvětlení. Součástí stavby je také kompletní oprava a sanace mostu přes Botič B005 – Ostrčilovo náměstí.

Dopravní omezení:

Stavba bude zahájena za úplné uzávěry směru do centra. V této době bude zajištěn pouze provoz tramvají. Objízdná trasa pro osobní dopravu bude vedena ul. Bělehradskou nebo ul. Jaromírova, Křesomyslova, Sezimova, Táborská, Petra Rezka, Čiklova a ul. Vnislavova na Výtoň.  Po ukončení části stavby směrem do centra se předpokládá realizace směru z centra již za plného provozu.


Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a zhotovitelem je spol.  Strabag a.s.