Tisková prohlášení - seznam

Hlavní trasa k Nemocnici Na Bulovce je již opravena

     Technická správa komunikací hl. m. Prahy s předstihem ukončila celkovou rekonstrukci ulice Budínova v Městské části Praha 8, která je hlavní příjezdovou trasou k Nemocnici Na Bulovce. „Do tohoto nemocničního zařízení se tak nyní pacienti i návštěvníci dostanou bez komplikací,“ prohlásil šéf TSK Ladislav Pivec. Stavební práce začaly na konci června a skončily o uplynulém víkendu.

    Budínova ulice získala nový povrch vozovky, chodníky byly osazeny mozaikovou dlažbou. Na severní straně svahu nově vznikla zeď z palisád, čímž došlo k rozšíření vozovky a zřízení plnohodnotného parkovacího pruhu pro vozidla. „Novinkou jsou přechody pro chodce osazené bezpečnostními prvky pro nevidomé a slabozraké občany,“ informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek a dodal, že kvůli odvodnění komunikace byla prodloužena dešťová kanalizace a vznikly nové uliční vpusti.

    Součástí této stavební akce byla i oprava vozovky v Chlumčanské ulici, kde byl původní povrch odfrézován a nahrazen novou živičnou vrstvou.