Tisková prohlášení - seznam

Novodvorská bude bezpečnější pro chodce, cyklisty i řidiče

Výraznou proměnou prošla Novodvorská ulice v úseku mezi ulicemi Vavřenova a Mariánská. Technická správa komunikací hl. m. Prahy zde totiž nově upravila přechody, přidala ochranné balisety, vyznačila cyklopruhy a komunikaci zbavila v rámci běžné údržby výtluků. „Soubor těchto opatření zvýší bezpečnost provozu pro chodce, cyklisty, ale v neposlední řadě i pro motoristy,“ prohlásil Ladislav Pivec, ředitel TSK.

     Práce na tomto úseku navázaly na opatření přijatá v loňském roce. Tehdy se cyklopruhy včetně již zmíněných bezpečnostních prvků objevily na Vrbově v úseku od Jižní spojky na konec Vrbovy ke křižovatce Vavřenova x Novodvorská.

      V nejbližší době TSK zahájí úpravy Novodvorské v úseku od Mariánské ulice po Durychovu. „Opatření budou shodná s řešením předchozího úseku,“ uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek a dodal, že v příštím hodlá společnost realizovat cyklopruhy a úpravy přechodů také v úseku mezi Durychovou a Meteorologickou ulici.

     V současné době je na pražské komunikační síti téměř devadesát kilometrů integračních opatření pro cyklisty – cyklopruhů, cyklopiktokoridů, vyhrazených společných pruhů pro cyklisty, autobusy a taxi či cykloobousměrek. Cyklisté mají k dispozici 550 kilometrů cyklotras a 160 kilometrů cyklostezek.