Tisková prohlášení - seznam

Aktuálně z Libeňského mostu

V těchto dnech na Libeňském mostě proběhla úprava dopravního značení.  Jednalo se o úpravu betonových svodidel tzv.  city block tak, aby byl cyklistům umožněn průjezd i po vozovce a nejen po chodnících. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vyhověla návrhu, který vzešel za strany cyklistů, aby nemuseli složitě vjíždět na chodník přes vysoký obrubník.

Dále se provádějí první přípravné práce před zahájením samotného zajišťování a  uzavírají se některá schodiště.

Úprava pro průjezd cyklistů po vozovce.

 

Zajišťování schodiště

Generální ředitel TSK Petr Smolka a vedoucí mostař