Tisková prohlášení - seznam

Oprava části Čimické ulice ve směru z centra

V úterý 19. listopadu zahájí Technická správa komunikací opravu části Čimické ulice (MČ Praha 8) v úseku mezi ulicemi Služská a Libišská. Dokončení oprav na Čimické je naplánované za 3 týdny, tj. na začátek prosince.

Dojde zde ke kompletnímu odfrézování stávajícího povrchu vozovky a položen bude nový živičný kryt. V rámci oprav povrchu vozovky dojde také k lokálnímu vyrovnání obrub a obnově vodorovného dopravního značení.

Práce si vyžádají nezbytná dopravní opatření, která zahrnují dočasné přemístění dvou zastávek autobusů. Služská ve směru z centra se přesune o 100 m zpět a Písečná se přemístí o 240 m vpřed do středního dělícího pásu.

Práce proběhnou za provozu, bude uzavřen jízdní pás ve směru z centra a provoz bude převeden obousměrně do jízdního pásu ve směru do centra v režimu 1+1.

Zhotovitel: EUROVIA CS.