Tisková prohlášení - seznam

Vrátili jsme původní podobu sousoší svatého Václava

Na začátku dubna došlo k drobné, ale významné změně prostoru sochy svatého Václava na pražském Václavském náměstí. Na své místo byly díky dlouholetému úsilí vráceny zbývající dva ze čtyř žulových kamenů, které byly historicky součástí tohoto významného sousoší. Jedná se o malý příspěvek TSK a.s. k letošnímu 100. výročí vzniku republiky.

„Vše začalo před deseti lety, kdy naši zaměstnanci náhodou zjistili, že ke dvěma kamenům, které jsou za sochou svatého Václava směrem k Národnímu muzeu, patří další dva, které byly v minulém století, pravděpodobně kvůli vybudování tramvajové trati, přemístěny o několik desítek metrů dál, právě k budově Národního muzea. Jsme rádi, že se nám podařilo po letech hledání původní podoby najít dokumenty, které nám nyní umožní vrátit sousoší svatého Václava původní vzhled,“ konstatuje Petr Smolka, generální ředitel TSK, a. s.

V úterý 3. dubna začal práce na přemístění dvou původních žulových bloků, které jsou v současné době u bočních schodišť Národního muzea, zpět na jejich místo k soše svatého Václava. Prací se zhostilo Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o. a skončily v pátek 13. dubna. „Současně došlo k vyzvednutí dvou stávajících kamenů do původní výšky nad terénem tak, aby byly všechny čtyři vráceny do původní polohy. Tím jsme vrátili celému sousoší jeho původní vzhled. Současně tyto žulové bloky převzala do své správy Galerie hl. m. Prahy a zařadila je do evidence jako součást sochy svatého Václava. Tím bylo zakončeno desetileté hledání a jednání o jejich návratu na původní místo,“ popisuje Jan Zemánek z TSK, a. s.

 

Název stavby: Přesun žulových bloků pomníku sv. Václava
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Zhotovitel: Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o.
Doba výstavby: 3. 4. 2018 – 10. 4. 2018 (rezerva pro případ nepříznivých klimatických podmínek do 25. 4. 2018)
 
HARMONOGRAM PRACÍ
 
Realizace: 3. dubna 2018 až 25. dubna 2018
 
1. den: zahájení prací usazení oplocenek a odbourání stávající dlažby
2. den: příprava podkladu vykopání zeminy (betonu) a zabetonování základu
3. den: stěhování monolitu, čištění a restaurování monolitu
4. den: osazení do betonového lože 
5. den: řezání a dosazení chybějících dlažeb
6. den: čištění a restaurování stávajících monolitů
7. den: spárování a likvidace oplocenky
8. den až 14. den: rezerva na nepříznivé klimatické podmínky
 
Kontakt na zhotovitele:
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o.
E-mail: kamenhalsar@seznam.cz 
Žižkova 276, 251 01 Říčany