Tisková prohlášení - seznam

PRAHA JE PŘIPRAVENA NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2019/2020

Technická správa komunikací hl. m. Prahy vstoupí v pátek 1. listopadu do další zimní sezony, která dle zákona potrvá do 31. března 2020. TSK společně s dodavatelem, jímž jsou Pražské služby, jako každý rok připravila kompletní Plán zimní údržby komunikací (ZÚK), který definuje postupy prací na komunikacích na celém území metropole.

TSK má ve své správě 2 216 kilometrů z 3 762 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací o délce 1 546 kilometrů spravují ostatní správci. Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, což je 24,5 tisíce tun soli a 380 tun solanky, která se používá společně se solí a skrápí ji, čímž stoupá její účinnost. Mimo techniky je připraven i unikátní automatický protinámrazový systém. „Toto zařízení máme na šesti místech v Praze. V případě nízkých teplot upozorní na možnost vzniku náledí a následně automaticky spustí postřik rizikových míst,“ uvádí tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Zajištění sjízdnosti pražských komunikací

Pražské komunikace jsou podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do dvou (v případě I.a pořadí) nebo čtyř (I.b pořadí) hodin od výjezdu techniky. Místní komunikace zařazené do II. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací, a to do 12 hodin od výjezdu techniky. U komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či o cesty k objektům státní správy a samosprávy.

 

Zimní údržba pro zimu 2019/2020

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

 1. Motoristické komunikace (dále jen „MK“)
  • I. pořadí
 1. Vozovky silnic I. třídy, dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s provozem MHD.
 2. Ostatní vozovky silnic I. třídy, dopravně důležitých silnic II. třídy
  a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením
  a další významné místní komunikace.
 • II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace.
 • III. pořadímístní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby.
 1. Nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) – chodníky a pěší komunikace
  • 1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodových lávek, zastávky veřejné linkové dopravy
   a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací.
  • 2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Motoristické komunikace

Komunikační síť na území hl. m. Prahy……………..3 762 km 

Z toho ve správě TSK…………………………………2 216 km

Ostatní správci (orientačně)…………………………..1 546 km

V rámci ZÚK zařazeno:

I. pořadí – 1 345 km (přepočteno na dvoupruh)

II. pořadí – 507 km

III. pořadí – 304 km

Nemotoristické komunikace a chodníky

Komunikační síť na území hl. m. Prahy………………1 400 ha

Z toho ve správě TSK…………………………………….850 ha

Ostatní správci (orientačně)……………………………...550 ha 

V rámci ZÚK zařazeno:

1. pořadí – 400 ha                            

2. pořadí – 150 ha

Technika

 • 72 sypačů – pro I. pořadí
 • 51 mechanismů – II. a III. pořadí 
  (+ možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích
  I. pořadí)
 • 2 ks sněhových fréz
 • 1 ks sypače na vlhčenou sůl s pluhem k operativním zásahům pro IZS


Lokality s automatickým postřikem

 • Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)
 • Vysočanská estakáda
 • Wilsonova (přemostění u Bulhara)
 • K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)
 • Jižní spojka (přemostění u Mitasu – lanový most)
 • Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)