Web Content Viewer (JSR 286)

Dopravní informační centrum Praha

Dopravní informační centrum Praha (DIC Praha) bylo založeno 1.7.2005 a je nejdéle provozovaným centrem tohoto typu v České republice. Operátoři mohli sledovat a kontrolovat celkem 95 úseků stupňů provozu, zadávat dopravní nehody, omezení a plánované uzavírky a informovat řidiče o dění na komunikacích na 22 informačních tabulí. Rovněž byl spuštěn systém RDS-TMC.

 

DIC Praha 2005

Národní dopravní informační centrum zahájilo činnost 1.11.2005. Byl spuštěn Jednotný systém dopravních informací, do kterého se zapojila i Technická správa komunikací hl. m. tj. DIC Praha.

Jednotný systém dopravních informací

Dne 1.1.2016 proběhla rekonstrukce Hlavní dopravní řídící ústředny jejíž součástí je i DIC Praha. V rámci zprovoznění Tunelového komplexu Blanka byl zaveden nepřetržitý 24 hodinový provoz. Ve dvousměnném provozu (3 operátoři v každé směně) se celkem střídá 12 operátorů.

Současnost

DIC Praha 2018

Dopravní informační centrum Praha od svého vzniku rozšířilo počet sledovaných úseků stupňů provozu na více jak 3000, které sledují operátoři (evidují rozdíly mezi automaticky generovanými dopravními intenzitami a reálnou skutečností).
Dále nepřetržitě shromažďují, verifikují a distribuují dopravní informace získané z telematických aplikací a zadávají je do redakčního systému (dopravní nehody, mimořádné situace na komunikacích, dlouhodobé plánované uzavírky), obsluhují systém pro provozní informace (ZPI), sledují dopravní situace v místech, kde je umístěn kamerový systém TSK, informují řidiče o regulaci provozu v tunelech hl. m. Prahy a v neposlední řadě monitorují alternativní zdroje dopravních informací.

DIC Praha úzce spolupracuje s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy - Oddělení centrálního řízení dopravy, Národním dopravním informačním centrem v Ostravě (NDIC), Řídícím centrem Pražského okruhu (ŘC SOKP) Rudná, Českým rozhlasem a Českou televizí.

Ve spolupráci s Českým rozhlasem informuje DIC Praha prostřednictvím Českého rozhlasu o dění na komunikacích hl. města na stanicích Regina DAB Praha, Český rozhlas Region a Radiožurnál v čase od 6:00 – 18:45. Rovněž spolupracuje s Českou televizí, která v dopoledních hodinách informuje řidiče na programu ČT24.

DIC Praha 2018

DIC Praha spolupracuje s těmito organizacemi:

  • Národní dopraví informační centrum
  • Policie České republiky
  • Řídícím centrem Pražského okruhu (ŘC SOKP) Rudná
  • Český rozhlas
  • Česká televize
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR