Tisková prohlášení - seznam

Na ulici Československého exilu vznikne bezbariérový přechod

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje v sobotu 2. dubna výstavbu bezbariérového přechodu pro chodce na ulici Československého exilu na Praze 12, který bude v úrovni křížení s ulicí Platónova.     „Práce jsou v koordinaci se so ...

Opravy na Jižní spojce si vyžádají dopravní omezení

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 23. března večer od 20.00hod. opravu části vozovky v pravém jízdním pruhu Jižní spojky ve směru od ulice 5. května k Barrandovskému mostu. Jedná se o druhou etapu rekonstrukce o délce 445m a šíř ...

V dubnu zahajuje TSK blokové čištění ulic

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje 4. dubna blokové čištění komunikací. Jedná se o celkový strojní a ruční úklid ulic po zimním období. Pro podrobné informace nabízí TSK službu, která včas informuje řidiče o blokovém čištění v ...

Zatěžovací zkoušky na Libeňském soumostí

Od neděle 13. března do pátku 18. března 2016 provedla Technická správa komunikací h. m. Prahy (TSK) unikátní zatěžovací zkoušky na inundačním mostě Libeňského soumostí. Od ranních hodin (4:30) je most zcela průjezdný, probíhá deinstalace měřicí li ...

Upozornění na plánované stavební práce na území MČ Praha 2

Na základě sdělení Pražské vodohospodářské společnosti a.s. proběhne v ulici Belgická od dubna 2016 rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu. Následně bude probíhat i obnova vodovodních řadů v ulicích Uruguayská, Varšavská a Americká. 1. etapa ...

Informace o dopravním opatření na Libeňském soumostí

Na Libeňském soumostí, konkrétně na inundačním mostě (objekt č. X-656), proběhne plánované měření statiky mostu. Termín je stanoven na pět nocí od neděle 13. 3. 2016 do pátku 18. 3. 2016. Toto dopravní opatření bude trvat každý den od 20:00 hod. ...

Cyklostezka okolo Košíkovského potoka

Začátkem března zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) přípravné práce pro výstavbu nové cyklostezky, která povede okolo Košíkovského potoka v MČ Praha 11. Výstavba je rozdělena do třech etap, kdy 2. etapa se realizuje v letošním r ...

Část ulice Československého exilu projde rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje rekonstrukci části ulice Československého exilu. Jedná se o další etapu souvislé údržby komunikace, která začne 50 m od křižovatky s ul. Generála Šišky k východnímu vjezdu do ulice Petržílova ...

Část Štěpánské ulice projde kompletní rekonstrukcí

V úterý 1. března 2016 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) kompletní rekonstrukci Štěpánské ulici (Praha 1) v úseku od Václavského náměstí k ulici Žitná. Práce začnou výstavbou nové uliční vpusti s napojením na stávající odvodňova ...

Oprava mostu přes vlečku u cementárny Radotín

Most u cementárny Radotín, který je součástí komunikace Na Cikánce, projde celkovou rekonstrukcí. Termín je plánován od 1. března do 31. května 2016.    Oprava mostní konstrukce byla zahájena koncem roku 2015, kydy byla provedena sanace spodní ...