Tisková prohlášení - seznam

Aktuálně z Libeňského mostu

V těchto dnech na Libeňském mostě proběhla úprava dopravního značení.  Jednalo se o úpravu betonových svodidel tzv.  city block tak, aby byl cyklistům umožněn průjezd i po vozovce a nejen po chodnících. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s ...

Libeňský most – co bude dál

Aktuální stav přípravy rekonstrukce Libeňského mostu   • Technická správa komunikací má platné územní rozhodnutí pro rekonstrukci mostu z roku 2006 a stavební povolení na rekonstrukci mostu z roku 2009 (jedná se o sérii čtyř stavebních p ...

10 faktů o Libeňském mostě a jeho aktuálním stavu

1. Kdo rozhodl o okamžitém zavření mostu a proč? 2. Co to znamená, že je most v havarijním stavu? 3. Která část mostu je v havarijním stavu? 4. Jaký je další postup v opravě mostu? 5. Bylo opravdu nezbytné most uzavřít pro veškerou dopravu? A další...

Praha v noci uzavře Libeňský most kvůli havarijnímu stavu

Dnes v noci se kvůli havarijnímu stavu uzavře pro veškerou dopravu pražský Libeňský most. Od jedné hodiny po půlnoci nebude průjezdný pro automobilovou dopravu a nebudou na něj smět ani tramvaje. Zůstane otevřený pouze pro pěší a pro cyklisty. Rozh ...

Úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 20.1.2018 od 23,00 hod. do 21.1.2018 do 05,00 hod. Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výs ...

Omezený provoz ve Strahovském tunelu a úplná uzávěra tunelu

Z důvodu modifikace provozního větrání  bude probíhat omezený provoz ve Strahovském tunelu takto: 1) Od 15.1.2018 do 29.1.2018 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod. (tj.14 nocí) bude uzavřena střední tunelová trouba (směr Břevnov) a druhá trouba ...

Informace o dopravním opatření na komunikaci Keplerova

Od 2. ledna 2018 do 31. března 2018 bude omezen provoz na komunikaci Keplerova v úseku Pohořelec – U Brusnice. Důvodem je rekonstrukce komunikace.    V úseku Pohořelec – Jelení bude Keplerova částečně uzavřena. Provoz bude možný pouze jednosměr ...