Tisková prohlášení - seznam

Trojská lávka bude letos procházet pravidelnými testy

Trojská lávka, které spojuje Troju s Císařským ostrovem, bude v letošním roce procházet pravidelnými testy. Kvůli tomu bude jednou za čtvrtletí zcela uzavřena, a to vždy v pondělí a na pouhé tři hodiny. „Lávka prošla v letech 2011 a 2012 opravou a le ...

Křižovatka Kutnohorská x K Měcholupům zvýší bezpečnost

Technická správa komunikací hl. m. Prahy uvedla do provozu novou světelnou křižovatku ulic Kutnohorská a K Měcholupům. Jedná se o významnou stavbu z hlediska plynulosti a bezpečnosti dopravy. Ulice Kutnohorská je totiž součástí důležité radiály (siln ...

Michelská - moderní a bezpečná komunikace je v provozu

Michelská ulice začala po rozsáhlé rekonstrukci, která odstartovala v roce 2010, opět sloužit motoristům i pěším. „V letošním roce se nám podařilo zajistit finanční prostředky v plné výši a díky tomu jsme mohli opravu Michelské ulice dokončit. Pražan ...

TSK pro letošní zimu rozšířila protinámrazový systém

S rozšířeným systémem protinámrazového postřiku vozovek a s rekordní zásobou posypového materiálu vstupuje do zimní sezóny 2012/2013 Technická správa komunikací hl. m. Prahy. „Nově jsme instalovali automatický postřik na Vysočanské radiále, nyní jich ...

Informace o používání posypové soli na chodnících

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 44 ze dne 17.1.2012 k návrhu nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl.m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ...

Do ulic metropole míří nové informační tabule

Technická správa komunikací hl. m. Prahy do konce roku 2012 obnoví v rámci Operačního programu Doprava (OPD) 17 zařízení pro provozní informace (ZPI) a vybuduje 34 nových. Spolu se šesti ZPI, která jsou již v provozu, případně jsou v realizaci v rámc ...

Nový povrch na ulici 5. května sníží hlukovu zátěž

Snížení hlukové zátěže a větší bezpečnost pro motoristy přinese nový povrch v ulici 5. května. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) ho položila na jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v metropoli v průběhu prázdnin. Navázala tak na prá ...

Blokové čištění nabralo vysoké tempo, využijte službu TSK Info

V intenzivnější podobě se od září do vybraných pražských ulic vrátilo blokové čištění komunikací. „I přes léto blokové čištění probíhalo, ale s ohledem na dovolené v mírnějším tempu. Nyní jsme se vrátili v plném nasazení, ve kterém budeme pokračovat ...

TSK zkouší nové semafory na přechodech, odpočítající čas

Technická správa komunikací hlavního města Prahy na vybraných místech instalovala vůbec poprvé v metropoli doplňkové signalizační zařízení „FUTURLED COUNTDOWN“, které odpočítává zbývající čas zobrazení signálu stůj nebo volno. Novinka funguje na přec ...

Základní informace o uzavírce Michelské ulice

Předmět stavby  v období 03 – 11/2012 Výstavba nového mostu vč. odstranění stávajícího, rekonstrukce vozovky vč. parkovišť, chodníků a zelených ploch vč. vyvolaných  přeložek inženýrských sítí v nezbytném rozsahu v úseku od ul.Ohradní k ul.U Plynár ...

Upozornění - krátkodobé uzavření P+R Černý Most I

Parkoviště P+R Černý Most I bude v sobotu 30. června uzavřeno do 4 do 11 hodin, a to z provozních důvodů. Motoristé mohou využít parkoviště Černý Most 2, Rajská zahrada či velkokapacitní parkoviště na konečné metra linky C v Letňanech. ...

Cyklisté dojedou pohodlně z centra až do Radotína

Poslední chybějící část cyklostezky v linii páteřní CT A1, která spojuje pražské centrum s Radotínem podél toku Vltavy a Berounky, už slouží cyklistům. Úsek dlouhý 1,6 km mezi Barrandovským mostem a Malou Chuchlí byl tento týden dokončen a zkolaudo ...

Z Jičínské ulice zmizí kostky, klesne tak hluková zátěž

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahájila v úterý 5. června kompletní rekonstrukci Jičínské ulice v Praze 3, a to v úseku Vinohradská – Lucemburská. Po celou dobu oprav, které skončí ve druhé polovině srpna, bude komunikace pro automobilový p ...

Startují bloková čištění, nově od osmi hodin ráno

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahajuje blokové čištění komunikací – tedy komplexní strojní a ruční úklid. Prvním dnem, kdy vozy a lidé zamíří do ulic je pondělí 2. dubna, a to na území šesté městské části. „Denně budeme čistit desítky ulic ...

TSK připravila novinky u bezplatné služby TSK-INFO

Několik novinek připravila Technická správa komunikací hl. m. Prahy u služby TSK-INFO, v rámci které zasílání uživatelům zdarma aktuální informace o dění v pražské dopravě. „Změny jsme provedli na základě připomínek klientů,“ uvedl mluvčí TSK Tomáš M ...

Parkoviště P+R loni využilo přes 920 tisíc automobilů

Počet vozidel parkujících na parkovištích P+R druhým rokem po sobě přesáhl hranici 900 tisíc. V loňském roce zde našlo své místo 923 178 automobilů. Bylo to však o deset tisíc méně než v roce 2010. Na území hlavního města je nyní 17 parkovišť typu P+ ...

Fakta o stromořadí v Thákurově ulici

Stromy byly v parkově upravené lokalitě ul. Thákurova, Praha 6, vysazeny zhruba před osmdesáti lety, ve formě čtyřřadé aleje, která je součástí silniční vegetace. Z důvodu toho musí být tato alej z hlediska zdravotního v souladu s § 15 Silniční vege ...

TSK preventivně sundala sochy Viktorií z Čechova mostu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy preventivně sundala z Čechova mostu sochy „Viktorií“, které se nacházejí na pylonech mýtných domků na obou předmostích. Důvodem je postupující koroze a oslabení kotevních prvků soch i ozdobných hlavic, jež nej ...