Tisková prohlášení - seznam

Další etapa prací na Jižní spojce dokončena

Praha 24. srpen 2020 – V pondělí 24. srpna 2020 v ranních hodinách byla zprovozněna další část Jižní spojky v úseku V Korytech – 5. května, směr do centra. Zatím byly dokončené práce na I., II. a III. etapě opravy pravých jízdních pruhů, které dohr ...

Noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu na 3 noci

Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 24. 8. 2020 do 27. 8. 2020 vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod., tj. 3 noci. Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové, Veletržní, Du ...

Kompletní uzavírka části ulice Koněvova

​Praha 20. srpna 2020 - Technická správa komunikací pokračuje s pracemi na komunikaci Koněvova, kdy v rámci rekonstrukce musí dojít od 24. srpna 2020 k uzavření veškerého provozu po opravované části této komunikace, a to v úseku Rokycanova – Prokop ...

TSK zahajuje rozsáhlou opravu vozovky v Chodovské ulici

12. srpna 2020 - Od pondělí 17. srpna 2020 začne Technická správa komunikací s opravami povrchu stávající čtyřproudové komunikace v ulici Chodovská, a to v úseku od křižovatky s ulicí U Plynárny až k Jižní spojce. Součástí stavby je i úprava autobu ...

Oprava části Jiráskova mostu omezí dopravu

Technická správa komunikací začne ve čtvrtek 20. srpna 2020 s opravou konstrukčních částí chodníků a zábradlí, a to v obou směrech mostu. Práce by měly být hotové do listopadu 2020. V této etapě bude očištěno a sanováno zábradlí. Poškozené mostn ...

Úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 6.8.2020 od 23,00 hod. do 7.8.2020 do 05,00 hod. Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové.   ...

Úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologií tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 6. 8. 2020 od 23:00 hod. do 7. 8. 2020 do 5:00 hod. Objížďka vede ulicemi Patočkova a Milady Horákové. ...

Karla Engliše se po letech dočkala nové podoby

Praha 3. srpen 2020 – Technická správa komunikací (TSK) dokončila o 14 dní dříve rozsáhlou rekonstrukci části ulice Karla Engliše. Byť se nejedná o dlouhý úsek ani o významnou pražskou dopravní tepnu, její stav trápil obyvatele Prahy 5 řadu let. Pů ...

Dočasná změna dopravního omezení na Strakonické

Praha 27. července 2020 - Stavba nového mostu na Zbraslavi, který spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně, se dostává do další fáze. Práce si v následujících dnech vyžádají dočasné omezení dopravy v pravém jízdním pruhu. Od 28. 7. 2020 do 30. 7. 20 ...

TSK SE PŘESTĚHUJE DO NOVÝCH MODERNÍCH PROSTOR

15. červenec- Technická správa komunikací (TSK) plánuje v první polovině roku 2021 stěhování do nových prostor v budově Centra Stromovka. Důvodem stěhování jsou nevyhovující a nedostatečné kapacity stávajících prostor a potřeba vybudovat kontaktní ...

Zatěžovací zkouška Libeňského mostu omezí tramvajovou dopravu

15. července 2020 – Technická správa komunikací provede doplňující zatěžovací zkoušku inundačního mostu X656 v ulici Libeňský most, který je součástí Libeňského soumostí. Z tohoto důvodu bude v pátek v noci 17. července 2020, od 22:00 hodin do sobo ...

Uzavírka části Rašínova nábřeží ve směru z centra

10. července 2020 – Z důvodu havarijní opravy uzavřených odvodňovacích žlabů a uličních vpustí, která proběhne v termínu od pondělí 13. července 2020 do úterý 21. července 2020, uzavře TSK část Rašínova nábřeží ve směru z centra. Jedná se o úsek od ...

Začíná stavba nového mostu na Zbraslavi

10. července 2020 – Ve čtvrtek 9. července 2020 předala Technická správa komunikací staveniště dodavateli a práce na stavbě nového mostu na Zbraslavi, který spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně, začnou v následujících dnech. Rekonstrukce mostu za ...

Mytí a údržba uzavře tunel na Těšnov

Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat uzávěra Těšnovského tunelu takto: 1) od 15.7.2020 do 17.7.2020 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod.(tj.2 noci) bude uzavřen tubus VODA (směr centrum) a druhý tubus bude obousměrný 2) od  17 ...