Tisková prohlášení - seznam

Ulice Českobrodská se plně uzavře až 13. března

V rámci stanovení harmonogramu prací upřesňujeme, že v ulici Českobrodská budou od 5. do 12. března 2018 probíhat pouze přípravné práce na provizorní komunikaci a mostech, které budou do komunikace zasahovat pouze částečně. Samotné práce a úplné uzavření komunikace v místech oprav začnou 13. března 2018. V rámci 2. Etapy budou opraveny mosty na ulici Českobrodská přes Říčanský potok a přes Rokytku. Tato etapa potrvá do 30. 6. 2018. Další části stavby se nadále projednávají.

 

V minulých letech prošly opravou dva úseky, a to mezi Rožmberskou a Broumarskou ulicí a v úseku od Broumarské až k zastávce autobusu Lomnická. Další část opravy v délce 2,1 km proběhne  v letech 2018 a 2019. Investorem je Technická správa komunikací Praha a.s. a dodavatelem je spol. PORR.

Celá stavba je rozdělena na dvě části, přičemž v jedné se provádí pouze obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky a ve druhé dochází k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru.

V rámci stavby dojde i k rekonstrukci tří mostních objektů: 

Most R081 přes Říčanský potok – současná etapa
Most R027 přes Rokytku – současná etapa
Most R028 přes Mlýnskou Strouhu

 

Úpravy takovéhoto rozsahu si vyžádají další dílčí stavební objekty, jako jsou provizorní komunikace, dále úprava odvodnění, vodovodu a veřejného osvětlení, včetně přisvětlení přechodů pro chodce a kompletní přeložky poduličních sítí.

 

„Takto rozsáhlá a dlouhá rekonstrukce je pro tento a příští rok jednou z uzavírek, které zásadně ovlivní dopravu ve východní a severní části Prahy. Víme, že způsobíme dopravní komplikace, nicméně komunikace je i kvůli nadměrnému přetížení dopravou ve velmi špatném technickém stavu a její rekonstrukce je nezbytná, a to i kvůli třem mostkům ve špatném stavu. Můžu Pražanům slíbit, že budu klást maximální důraz na to, aby byly co nejlépe připraveny objízdné trasy a fungovala informovanost řidičů,“ zdůrazňuje náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „Situaci na objízdných trasách budeme sledovat, a pokud se vyskytnou zásadní komplikace, neprodleně přistoupíme k opatřením, která problematickým úsekům uleví.“   
  
Vozovky jsou navrženy s asfaltovým povrchem, chodníky a vjezdy budou nově z betonové zámkové dlažby, přičemž chodníky jsou v barvě šedé a vjezdy v barvě červené, zátěžové dlažby. Lokálně budou chodníky také s asfaltovým povrchem a v zástavbě s povrchem ze žulové mozaiky. V rámci rekonstrukce budou upraveny i zastávky MHD Běchovice.

 

Termín zahájení: 5. 3. 2018 a dle smlouvy je doba výstavby stanovena na 593 kal. dní.

Stavba byla zahájena již v listopadu 2017 výstavbou provizorních komunikací a přípravou prostoru pro umístění těchto komunikací. Následně byly práce přes zimní období přerušeny a zahájeny budou 5. 3. 2018 2. etapou, při které dojde k opravě mostů přes Říčanský potok a přes Rokytku. Tato etapa potrvá do 30. 6. 2018. Další části stavby se nadále projednávají.

 

Dopravní omezení: 

5. 3. – 12. 3. 2018 – částečné omezení provozu 
13. 3. – 30. 6. 2018 - úplná uzavírka 

V místech opravy mostů a propustků budou zřízeny provizorní komunikace, které zajistí provoz při jejich výstavbě. Provoz bude řízen signalizací po provizorní komunikaci vedle ul. Českobrodská. Vjezd bude umožněn pouze MHD a rezidentům na povolenku MČ Běchovice. 

Objízdná trasa je plánována ulicí Staroklánovická, Klánovice, Šestajovice smět Zeleneč a na 8km nájezd na D11. Objízdná trasa přes D11 bude fungovat po celou dobu stavby Českobrodská.