Tisková prohlášení - seznam

Před 45 lety projela po Nuselském mostě první auta

Přesně před 45 lety, 22. února 1973, byl uveden do provozu Nuselský most. U příležitosti oslav 25. výročí Vítězného února slavnostně přestřihl pásku generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák za přítomnosti tehdejšího prezidenta republiky Ludvíka Svobo ...

Informace o dopravním opatření v Londýnské ulici

Od pondělí 19. února do 8. dubna 2018 bude omezen provoz v Londýnské ulici, v úseku mezi ulicemi Anglická a Jugoslávská. Důvodem je kompletní rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2017 opravou chodníků a výsadbou stromů. Součástí II. etapy je ...

Informace o dopravním opatření v ulici Donská

Od 19. února do 26. dubna 2018 bude omezen provoz v ulici Donská, v úseku ulic Sevastopolská - Francouzská. Důvodem je II. etapa rekonstrukce. Úprava ulice spočívá ve výměně stávající konstrukce vozovky ze žulové dlažby s využitím stávající dlaž ...

Úplná uzávěra Bubenečského tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů TKB bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od soboty 17.2.2018 od 23,00 hod. do neděle 18.2.2018 do 05,00 hod.   Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Du ...

Husitská ulice projde rozsáhlou rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., zahájí v pondělí 12. března 2018 rozsáhlou rekonstrukci Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovská a Tachovským náměstím na území MČ Praha 3.    Z hlediska dopravního významu se j ...

Informace o dopravním opatření na nábřeží Kapitána Jaroše

Od 6. února do 14. března 2018 bude částečně omezen provoz na nábřeží Kapitána Jaroše v úseku Štefánikův most – Dukelských hrdinů. Důvodem je pokračování rekonstrukce z roku 2017, jehož součástí je úprava odvodnění komunikace a oprava vozovky. Prác ...

Zajišťovací práce na Libeňském mostě zajistí SMP CZ

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., vybrala stavební firmu, která zabezpečí havarijní stav Libeňského mostu. Dodavatel zahájí první práce neprodleně. Pražané se zároveň od pondělí dostanou přes most rychleji.    Uchazeči mohli v rá ...

Aktuálně z Libeňského mostu

V těchto dnech na Libeňském mostě proběhla úprava dopravního značení.  Jednalo se o úpravu betonových svodidel tzv.  city block tak, aby byl cyklistům umožněn průjezd i po vozovce a nejen po chodnících. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s ...