Tisková prohlášení - seznam

4. července začne výměna povrchu vozovky na Jiráskově mostě

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provede v termínu od 4.7.2018 do 30.8.2018  obnovu živičných vrstev vozovky, a to z důvodu stávajícího havarijního stavu povrchu. Při opravě budou realizovány i drobné opravy izolačního souvrství, aby se zamezilo možnému budoucímu zatékání do konstrukce mostu a prodloužila se tak životnost.

Rozsah opravy tvoří ložná a obrusná vrstva vozovky. Při provádění opravy Jiráskova mostu bude realizována i oprava navazujících komunikací v části na Praze 5.

Dopravní opatření: omezení provozu vždy v jednom jízdním pruhu z centra a do centra.

Úprava provozu na pozemní komunikaci se bude týkat ulic Janáčkovo nábřeží, Jiráskův most, Diezenhoferovy sady a V Botanice.

Zhotovitelem je spol. STRABAG, a.s.