Tisková prohlášení - seznam

TSK urychluje opravy páteřních komunikací

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. (TSK, a. s.), v reakci na pondělní dopravní problémy v hlavním městě okamžitě ve spolupráci se svými dodavateli zahájila kroky ke zkrácení dopravních omezení na nejzatíženějších opravovaných komunikac ...

4. července začne výměna povrchu vozovky na Jiráskově mostě

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provede v termínu od 4.7.2018 do 30.8.2018  obnovu živičných vrstev vozovky, a to z důvodu stávajícího havarijního stavu povrchu. Při opravě budou realizovány i drobné opravy izolačního souvrství, aby ...

Sanace říms estakády v ul. V Holešovičkách

V termínu od 9. července 2018 do 14. září 2018, v 7 etapách na sebe navazujících, provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. sanaci říms a chodníků estakády (mostní objekt X543) v ulici V Holešovičkách. V úseku most Barikádníků – Na ...

Oprava vozovky v ulici K Barrandovu

V termínu od 24. července do 28. října 2018 dojde v MČ Praha 5 k plánované souvislé údržbě komunikace K Barrandovu v úseku K Holyni po Pražský okruh. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. zde kompletně vymění povrch vozovky. Souvislá ú ...

Oprava dalšího úseku vozovky v ulici Kamýcká

V termínu od 16. července 2018 do 28. srpna 2018 na území MČ Praha 6 – Suchdol zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. opravu další části komunikace Kamýcká v 1. etapě. Bude zde provedena rekonstrukce vozovky včetně vjezdů, odvod ...

Oprava vozovky v ulici Dobříšská

V termínu od 4. července 2018 do 29. července 2018 v MČ Praha 5 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. plánovanou opravu komunikace Dobříšská v úseku od výjezdu z tunelu Mrázovka k vjezdu do Zlíchovského tunelu v délce 1,3 km. Je ...

Demolice rotihlukové stěny v ulici Slánská

V termínu od 2. července 2018 do 26. srpna 2018 provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. plánovanou demolici stávající ocelové konstrukce protihlukové stěny při komunikaci Slánská na úseku ulice Plzeňská – ulice Čistovická, v délce cc ...

Tunel Mrázovka bude uzavřen na 8 nocí

Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat uzávěra tunelu Mrázovka takto: 1) Od 2. 7. 2018 do 6. 7. 2018 vždy v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod (tj.4 noci) bude uzavřena západní tunelová trouba (směr Zlíchov) a druhá trouba bude jednosměrná ...

10 top staveb léta 2018 s dopadem na dopravu

1. K BARRANDOVU, MOST X034  V roce 2018 bude probíhat 2. etapa oprav ve směru z centra. Práce budou spočívat v opravě chodníku severní nosné konstrukce, zřízení provizorního dopravního opatření (omezení pravého jízdního pruhu jízdního pásu ve smě ...