Tisková prohlášení - seznam

Dočasné uzavření lávek na železničním mostě

Od úterý 12. 9. 2017 od 10.00 hod. budou z důvodu nutné opravy uzavřeny lávky V-025 (Lávka na železničním mostě – jih) a V -026 (Lávka na železničním mostě – sever), které spojují Městské části Praha 2 a 5. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zde neprodleně zahájí posílení kritických konzol. Opravy začnou lávkou proti vodě (jih), která je v lepším technickém stavu s předpokladem otevření do týdne, druhá by měla být otevřena do tří týdnů. 
 
Špatný technický stav byl zjištěn mimořádnou prohlídkou v r. 2014, která obsahovala i detailní korozní průzkum stavu nosných konzol, připojených z obou stran ke konstrukci vlastního železničního mostu. Stavební stav je nyní hodnocen stupněm VII - havarijní s koeficientem 0,2 pro stanovení zatížitelnosti a stupněm použitelnosti II-podmíněně použitelné. Bez opravy by mohlo hrozit uzavření lávek do doby celkové rekonstrukce. Po této opravě bude provedena mimořádná prohlídka a předpokládá se, že lávky budou přetříděny z kvalifikačního stupně VII (havarijní stav) na stupeň VI.
 
Se zjištěním špatného technického stavu byla zahájena příprava k provedení kompletní rekonstrukce lávek včetně zábradlí, konstrukce přístupového schodiště, celkového obnovení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a opravy přístupové rampy se zábradlím na smíchovské straně. Tato kompletní příprava je již dokončena a TSK má nejen stavební povolení, ale je vybrán zhotovitel a nyní se čeká na koordinaci s opravou železničního mostu včetně plynovodu.