Tisková prohlášení - seznam

O víkendu proběhne statické kontrolní měření Hlávkova mostu

Od soboty 9. prosince od 8.00 hod. do neděle 10. prosince do 15.00 hod. bude Technická správa komunikací h. m. Prahy, a.s. (TSK) provádět statické kontrolní měření přechodových desek Hlávkova mostu.

Cílem měření je zjištění odezvy přechodových desek mezi starou a novou konstrukcí Hlávkova mostu. Stará konstrukce pochází z počátku 20. století (cca 1914), nová konstrukce k ní byla přistavěna v 60. letech 20. století. Obě konstrukce jsou v příčném směru spojeny přechodovými deskami. Jedná se o železobetonové prefabrikáty, působící jako prosté nosníky. Rozpětí desek je cca 3,0 m (kolísá mezi hodnotami cca 2,9 – 3,1 m), skladebná délka desek je 2,0 m. Předpokládáme, že na konstrukci se nachází cca 200 ks těchto desek.
 

Zatížením desek bude tramvajová souprava a naložené nákladní vozidlo. Při měření bude vyloučena tramvajová doprava na mostě.
Měření bude probíhat pomocí snímačů ze spodní strany desek z prostoru pod mostem (v inundační části na ostrově Štvanice), příp. z prostoru revizní lávky v místě potrubních vedení.       

Částečné omezení dopravy: od soboty 9. 12. 2017; 8,00 hod do neděle 10. 12. 2017; 15,00 hod
Způsob uzavírky:          tramvajový pás - úplná uzavírka v obou směrech

                                     automobilová doprava – uzavírka levých pruhů v obou směrech, pravé pruhy zůstávají volné, bez omezení