Tisková prohlášení - seznam

Podél ulice 5. května vyrostla nová protihluková stěna

Nová protihluková bariéra dlouhá 690 metrů, která vyrostla u ulice 5. května v Praze 4, sníží dopravou způsobený hluk podél této velmi frekventované části severojižní magistrály. Jde o lokalitu západně podél ulice 5. května, a to podél ulic Jihlavská a Bítovská a ochranu školského areálu Bítovská. Jejím investorem je Hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. a zhotovitelem jsou společnosti OHL ŽS a SWIETELSKY stavební. 

Právě mezi ulicemi Vyskočilova a Michelská byla v 90. letech postavena betonová protihluková stěna vysoká pouze 3 metry. Nová má nyní 8 metrů a je i delší, končí před mostním objektem Estakáda Kačerov.

„Šlo vlastně o zbourání a náhradu stěny z 90. let, která už nevyhovovala akusticky, výškou ani délkou a v neposlední řadě ani vzhledem. Konkrétně v úseku mezi křížením s ulicemi Vyskočilova a Michelská, kde stojí vícepodlažní domy. Osmimetrová stěna přitom brání i exhalacím,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „stavba vedle jedné z nejzatíženějších komunikací v hlavní městě má i svá úskalí, ale představuje dobré řešení, když rostoucí doprava zatěžuje okolní obyvatele a nadměrný hluk nelze omezit jinak.“

Stěna je založena na železobetonovém základovém pasu na vrtaných pilotách. Spodní, třímetrová část, je z pohltivých prefabrikovaných prvků. Horní pětimetrová pak obsahuje transparentní materiál, mající akusticky odrazný účinek.

Společnost SWIETELSKY stavební, spolu s firmou Algon, nyní buduje ještě protihlukovou stěnu a protihlukový val na Spořilovském plácku v Praze 4. Práce začaly v srpnu a skončí v dubnu 2018. Její začátek je v ulici Jižní XV a konec Jihozápadní III a měří 412 metrů. Část stěny v délce 202 metrů bude vysoká 2,5 metru a v severní části, dlouhé 141 metrů, pak 6 metrů. Součástí stavby je navazující protihlukový val dlouhý zhruba 200 m a vysoký 6 metrů na zářezu Jižní spojky a podél ulice 5. května. Před hlukem z dopravy tak budou víc ochráněny lidé, žijící v domech v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná.

„Projekt, zahrnující také přeložky sítí, počítá s tím, že valem bude přes betonový propustek odtékat voda z přívalových dešťů,“ uvedl Ing. Richard Franc, oblastní ředitel  firmy SWIETELSKY stavební, jejíž závod Dopravní stavby Střed zakázky realizuje.  Příští rok na jaře pak vše završí vegetační úpravy, které začlení stavbu do okolní krajiny a nahradí vykácené porosty.