Tisková prohlášení - seznam

Praha otvírá tři záchytná parkoviště P+R

Náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek dnes otevřel tři nová záchytná parkoviště P+R pro 530 osobních automobilů. Jedná se o tři málo využívaná odtahová parkoviště, která si Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) vypůjčila od Správy služeb hl. m. Prahy a na zkušební dobu je změní na záchytná parkoviště P+R.

Parkoviště budou označena jako P+R, nehlídaná, bez poplatku, s omezenou dobou stání na maximálně 1 den. V bezobslužném režimu bude zachováno oplocení a dopravní značení k navádění řidičů na parkoviště. 

„Praha v tuto chvíli provozuje 16 parkovišť P+R s celkovou kapacitou 3000 parkovacích míst, kterou nyní navyšujeme o dalších 530 nových. Systém P+R považuji za důležitý prvek ke zklidnění dopravy v centru města, zvýšení plynulosti dopravy a současně ke snížení negativních dopadů, především hluku a emisí,“ říká náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „Stále hledáme nové lokality, ale někdy je velmi složité jednat s představiteli dotčených městských částí. Všichni křičí, že neotvíráme nová parkoviště P+R, ale když některé začneme připravovat, tak se vzbouří a všemožně nám brání záměr zrealizovat.“  

“Otevření P+R parkoviště u Kotlářky bereme jako velmi důležitý první krok směrem k občanům, kterým jsme slíbili řešení při zavedení modrých zón. Už nyní máme zelenou na další P+R u Nemocnice Homolka, které spolu s Kotlářkou nabídnou přes tisícovku parkovacích míst v oblasti,” řekl starosta Prahy 5 Pavel Richter.

Kapacita celkem 530 míst a jde o tyto lokality:

•           Kotlářka – 240

•           Švehlova – 175

•           Písnice – 115