Tisková prohlášení - seznam

Otevření přímého sjezdu z Jižní spojky na Chodovskou

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) dokončila tento týden výstavbu nové sjízdné rampy z Jižní spojky na Chodovskou ulici. Jedná se o stavbu přímého sjezdu o celkové délce stavebních úprav 450 m a maximální šířce 6,5 m.   
 
„Jsem velmi rád, že i přes složité projednávání a přípravy vzniklo logické napojení Jižní spojky s Chodovskou ulicí,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „jde o poslední etapu akce, realizované v letech 2010 až 2017 a poslední část vyšla na necelých 50 mil. Kč.“ 
 
„Přímý sjezd z Jižní spojky na Chodovskou zpřístupní část Michle, kam řidiči dosud jezdili přes ulici 5. května a uleví se tak přetížené Severojižní magistrále“ uvedl Petr Štěpánek, starosta Prahy 4.
 
Akce zahrnuje úpravu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská – Spořilovská a rampy z MO ve směru Štěrboholy - Barrandovský most. Součástí akce je i výstavba nových dopravně bezpečnostních prvků, dopravně navigačních zařízení, značení a portálů pro jejich umístění. Dále je součástí i nová signalizace.
 
V roce 2010 byla zahájena 0. etapa, která zahrnovala nutná komunikační propojení na Pražský okruh.
V roce 2013 byla dokončena 1. etapa, která zahrnovala rozšíření vratné větve Jižní spojka – Spořilovská.