Tisková prohlášení - seznam

Informace o dopravních opatřeních na komunikaci Průmyslová

Od 23. září do 5. listopadu 2017 bude omezen provoz na komunikaci Průmyslová v úseku ulic Českobrodská – Objízdná. Důvodem je výměna závěrů na mostě přes železniční trať a výměna dilatací na mostě Průmyslová – Želivka. 
 
 
Práce budou probíhat ve dvou etapách:
 
1) 23. 9. – 14. 10. 2017 – bude uzavřen pravý jízdní pruh v obou směrech
2) 15. 10. – 5. 11. 2017 – bude uzavřen levý jízdní pruh v obou směrech