Tisková prohlášení - seznam

Omezení a údržba Těšnovského tunelu

Zdůvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat uzávěra Těšnovského tunelu takto: 1) od 23. 7. 2018 do 25. 7. 2018 vždy v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod.(tj.2 noci) bude uzavřen tubus VODA (směr centrum) a druhý tubus bude obousměrný 2) od 25 ...

Uzavírání a údržba tunelového komplexu Blanka

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 14. 7. 2018 od 23:00 hod. do 15. 7. 2018 do 05:00 hod. Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové. Celéh ...

Víkendové uzavření Letenského tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a mytí tunelu bude probíhat úplná uzávěra Letenského tunelu od 13.7.2018 do 20.7.2018 vždy pouze v noci od 23:00 hod do 05:00 hod. (7 nocí)   ...

TSK urychluje opravy páteřních komunikací

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. (TSK, a. s.), v reakci na pondělní dopravní problémy v hlavním městě okamžitě ve spolupráci se svými dodavateli zahájila kroky ke zkrácení dopravních omezení na nejzatíženějších opravovaných komunikac ...

4. července začne výměna povrchu vozovky na Jiráskově mostě

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provede v termínu od 4.7.2018 do 30.8.2018  obnovu živičných vrstev vozovky, a to z důvodu stávajícího havarijního stavu povrchu. Při opravě budou realizovány i drobné opravy izolačního souvrství, aby ...

Sanace říms estakády v ul. V Holešovičkách

V termínu od 9. července 2018 do 14. září 2018, v 7 etapách na sebe navazujících, provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. sanaci říms a chodníků estakády (mostní objekt X543) v ulici V Holešovičkách. V úseku most Barikádníků – Na ...

Oprava vozovky v ulici K Barrandovu

V termínu od 24. července do 28. října 2018 dojde v MČ Praha 5 k plánované souvislé údržbě komunikace K Barrandovu v úseku K Holyni po Pražský okruh. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. zde kompletně vymění povrch vozovky. Souvislá ú ...