Tisková prohlášení - seznam

Opravy silnice z Říčan do Uhříněvsi jdou do finále

Přes víkend 28. a 29. října proběhnou poslední práce na silnici z Říčan do Uhříněvsi. V rámci posledních činností na této komunikaci dojde k pokládce poslední tzv. obrusné vrstvy vozovky u mezideponie, která byla využívána v průběhu stavby. Bohužel i tyto práce si vyžádají dopravní opatření v místě. 
 
Z důvodu realizace obrusné vrstvy vozovky v prostoru mezideponie stavby bude v termínu od 28. do 29. října 2017 zcela uzavřena ulice Přátelství, tentokrát v úseku Málkovská – Pánkova/K poště.
 
Touto uzavírkou bude celá rekonstrukce ulice Přátelství v úseku kruhový objezd K Netlukám – hranice Prahy ukončena. V pondělí 30. října se tedy řidiči tímto místem již projedou bez omezení. Zhotovitel EUROVIA CS tak předá dílo Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s (TSK) o dva měsíce dříve, než byl původní harmonogram prací.
 
„Rekonstrukce silnice z Říčan do Uhříněvsi zásadně zkomplikovala dopravu v jihovýchodní části Prahy. Proto jsem maximálně tlačil na co nejvyšší tempo prací. Povedlo se a opravenou komunikaci otevíráme oproti původnímu termínu o dva měsíce dříve,“ uvedl náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „ chtěl bych poděkovat TSK a zhotoviteli za maximální nasazení i přes komplikace s podložním v září, kdy jsme museli celý úsek neplánovaně zavřít. A také chci poděkovat řidičům, rezidentům a dotčeným samosprávám za jejich trpělivost.“
 
„Tak významné zkrácení prací se nám podařilo díky skvělé spolupráci všech zúčastněných stran, a to navzdory komplikacím, které se v průběhu stavby objevily. Ul. Přátelství je velmi frekventovanou silnicí, a proto jsme vynaložili veškeré naše úsilí, aby dopravní opatření v místě bylo po nejkratší možnou dobu. Chtěl bych proto moc poděkovat svým kolegům za jejich nasazení a také řidičům a místním obyvatelům, že s námi měli trpělivost. Pevně věřím, že odměnou jim bude opravená a tišší ul. Přátelství. Použili jsme zde totiž tzv. tichý asfalt,“ dodává Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ EUROVIA CS
 
Dopravní omezení v termínu 28. a 29. října:
Ve směru z Prahy do Říčan bude vyznačena objížďka přes Kolovraty ulicemi K Říčanům – Kolovratská – Říčanská (II/101), ve směru z Říčan do Prahy přes Nedvězí ulicemi Málkovská – Pánkova. Pro vedení BUS PID bude platit totéž, pouze ve směru do Prahy bude pokračovat objížďka ještě ulicí K Uhříněvsi.
 
Veškerá tranzitní nákladní doprava z Prahy na Kutnou Horu, resp. dálnici D1 je na základě přechozích opatření nadále vedena odklonem od kruhového objezdu Podleská x Přátelství na ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku, ul. 5. května a D1. Alternativně lze využít trasu: Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem. Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru do Prahy zůstává také stejná, tj. bude již v Říčanech značena z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1. 

Souhrnný popis prací:
V rámci stavebních prací byla stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření byla prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté byly odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové. Na závěr proběhla v celém úseku pokládka vrstvy speciálního tichého asfaltu.