Tisková prohlášení - seznam

Změna termínu ukončení havarijní opravy Vysočanské estakády

Termín ukončení havarijní opravy na Vysočanské estakádě se z technických důvodů o několik týdnů posune. V průběhu měsíce října byly zjištěny havarijní stavy vodovodních přípojek k obytným souborům a únik plynu z cca 30 let starého plynovodu. Tyto závady způsobují prodloužení prací TSK o několik týdnů. 
 
Předpoklad dokončení prací na vozovkách je  30. 11. 2017. Po tomto termínu bude obnoven automobilový provoz vždy v jednom jízdním pruhu v každém směru. Dále budou probíhat práce na povrchách chodníků a dokončovací práce.
Od 21. 12. 2017, kdy budou dokončeny i chodníky, bude komunikace zprovozněna v plném rozsahu.
 
Přes výše uvedené koordinace, havárie a omezený prostor stavby (zachování provozu BUS) se podařilo zkrátit smluvní termín plynoucí z veřejné soutěže.
 
Podrobné informace naleznete zde: