Tisková prohlášení - seznam

Výměna povrchu vozovky v ul. Ve Žlíbku

Od pondělí 30. října 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) opravu části vozovky v ulici Ve Žlíbku. Termín ukončení je plánovaný do 13. prosince 2017 v závislosti na klimatických podmínkách.
 
Jedná se o souvislou údržbu komunikace v délce 1,3 km a v úseku od křižovatky s ul. Božanovskou za autobusovou zastávku „Ve Žlíbku“, která spočívá v odfrézování vozovky v tloušťce 50mm s následnou asfaltovou náhradou. V rámci akce je počítáno s lokální sanací ložné vrstvy. Dojde k rektifikaci povrchových znaků, opravě obrub a obnově dopravního značení. V rámci akce bude v roce 2018 lokálně opravena objízdná trasa v úseku ul. Božanovská.
 
Dopravní omezení: 
Částečné omezení provozu