Tisková prohlášení - seznam

Informace o dopravním opatření na komunikaci Zenklova

Od 31. října 2017 do 7. ledna 2018 bude omezen provoz na komunikaci Zenklova, kde bude v místě přemostění přes Rokytku probíhat souvislá údržba komunikace vozovky a rekonstrukce tramvajové trati.
 
Uzavřen bude jízdní pruh směřující z centra, v dopravním uzlu Zenklova - Elsnicovo náměstí budou omezeny některé dopravní směry. Automobilová doprava bude vedena po objízdných trasách. Pro tramvajovou dopravu bude zaveden kyvadlový provoz. 
 
Objízdné trasy:
 
Směr Kobylisy od jihu: Voctářova, Elsnicovo náměstí, Zenklova
Směr Kobylisy od východu: Kotlaska, nám. Dr. Václava Holého, Elsnicovo náměstí, Zenklova
 
Směr Palmovka od severu: Zenklova, Elsnicovo náměstí, nám. Dr. Václava Holého, Kotlaska, Na Hrázi 
Směr Palmovka od jihu: Voctářova, Elsnicovo náměstí, nám. Dr. Václava Holého, Kotlaska, Na Hrázi 
Směr Palmovka od východu: Kotlaska, Na Hrázi 
 
Směr Balabenka od severu: Zenklova, Elsnicovo náměstí, Kotlaska, Ronkova, Na Žertvách
Směr Balabenka od jihu: Voctářova, Elsnicovo náměstí, Kotlaska, Ronkova, Na Žertvách

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb