Tisková prohlášení - seznam

Ulice Jalodvorská projde kompletní rekonstrukcí

V pondělí 19. června 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) rekonstrukci části ulice Jalodvorská v Městské části Praha 4. Termín ukončení je plánován maximálně do 20. prosince 2017. Délka opravovaného úseku je 360 m, a to od ulice Paběnická k ulici Lukešova.

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající komunikace, vybudování nových chodníků, vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace a vybudování zpomalovacího prahu s přechodem. V rámci opravy bude stavebně vybudována zastávka autobusu pro budoucí využití pro plánovanou linku. Vozovka bude s živičným povrchem v celé konstrukci, chodníky a chodníkové přejezdy budou z betonové dlažby.

Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace.