Tisková prohlášení - seznam

Úplná uzávěra Bubenečského tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů TKB bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od soboty 17.2.2018 od 23,00 hod. do neděle 18.2.2018 do 05,00 hod.   Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Du ...

Husitská ulice projde rozsáhlou rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., zahájí v pondělí 12. března 2018 rozsáhlou rekonstrukci Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovská a Tachovským náměstím na území MČ Praha 3.    Z hlediska dopravního významu se j ...

Informace o dopravním opatření na nábřeží Kapitána Jaroše

Od 6. února do 14. března 2018 bude částečně omezen provoz na nábřeží Kapitána Jaroše v úseku Štefánikův most – Dukelských hrdinů. Důvodem je pokračování rekonstrukce z roku 2017, jehož součástí je úprava odvodnění komunikace a oprava vozovky. Prác ...

Zajišťovací práce na Libeňském mostě zajistí SMP CZ

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., vybrala stavební firmu, která zabezpečí havarijní stav Libeňského mostu. Dodavatel zahájí první práce neprodleně. Pražané se zároveň od pondělí dostanou přes most rychleji.    Uchazeči mohli v rá ...

Aktuálně z Libeňského mostu

V těchto dnech na Libeňském mostě proběhla úprava dopravního značení.  Jednalo se o úpravu betonových svodidel tzv.  city block tak, aby byl cyklistům umožněn průjezd i po vozovce a nejen po chodnících. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s ...

Libeňský most – co bude dál

Aktuální stav přípravy rekonstrukce Libeňského mostu   • Technická správa komunikací má platné územní rozhodnutí pro rekonstrukci mostu z roku 2006 a stavební povolení na rekonstrukci mostu z roku 2009 (jedná se o sérii čtyř stavebních p ...

10 faktů o Libeňském mostě a jeho aktuálním stavu

1. Kdo rozhodl o okamžitém zavření mostu a proč? 2. Co to znamená, že je most v havarijním stavu? 3. Která část mostu je v havarijním stavu? 4. Jaký je další postup v opravě mostu? 5. Bylo opravdu nezbytné most uzavřít pro veškerou dopravu? A další...

Praha v noci uzavře Libeňský most kvůli havarijnímu stavu

Dnes v noci se kvůli havarijnímu stavu uzavře pro veškerou dopravu pražský Libeňský most. Od jedné hodiny po půlnoci nebude průjezdný pro automobilovou dopravu a nebudou na něj smět ani tramvaje. Zůstane otevřený pouze pro pěší a pro cyklisty. Rozh ...

Úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 20.1.2018 od 23,00 hod. do 21.1.2018 do 05,00 hod. Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výs ...