Tisková prohlášení - seznam

Bezpečně po Praze i do školy s TSK

Jednou z priorit Technické správy komunikací je zajištění bezpečnosti silničního provozu na jí spravovaných komunikacích. Také letos investuje přes 100 milionů korun do úprav komunikací pro zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů v ulicích našeho hlavního města. Půjde především o přehlednější řešení dopravy, a to zejména v okolí mateřských a základních škol.

Navýšení prostředků na akce Besip ze strany Magistrátu hlavního města Prahy činí oproti roku 2018 více než 20 milionů korun (2018 – 88 mil. x 2019 – 109 mil.). „V průběhu letošního roku se z těchto prostředků uskuteční na 40 akcí. Jen v loňském roce zemřelo na území našeho hlavního města 25 chodců. I proto se jedná v převážné většině o úpravy přechodů, nejčastěji o stavbu dělicího ostrůvku, zpomalovacích prahů, vysazených chodníkových ploch a o bezbariérový přístup,“ popisuje Jozef Sinčák, generální ředitel TSK. Při prováděných stavebních úpravách současně takřka ve všech případech TSK zajistí i přisvětlení přechodu a jeho okolí.

Bezbariérová úprava jednoho přechodu, včetně přisvětlení, bez světelné signalizace stojí do půl milionu korun. V případě výstavby dělicího ostrůvku se náklady zvyšují až na jeden milion korun. Úpravy trvají po získání všech povolení přibližně tři až pět týdnů, a to s ohledem na rozsah akce a typ komunikace. Nejnáročnější úpravou kromě okružních křižovatek je výstavba zpomalovacích prahů, která vyžaduje nové řešení odvodnění komunikace.

„TSK vykonává tyto úpravy na základě rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, kde se v průběhu roku shromažďují podněty občanů i jednotlivých městských částí. Následně jsou vyhodnoceny pracovní skupinou Besip a podle stanovené priority realizovány,“ popisuje Michal Švadlenka z oddělení Besip TSK. Proto je třeba veškeré podněty směrovat přímo na příslušné odbory dopravy městských částí.

V letošním roce mezi největší akce Besip TSK patřila výstavba zcela nového kruhového objezdu v křižovatce ulic Čakovická, Letňanská a Ke Klíčovu. Tato investice ve výši přes 20 milionů korun výrazně přispěla ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v celé oblasti. „Tato křižovatka je velmi využívanou spojnicí pro řidiče mezi Prosekem a Vysočany a směrem na Kbely do Středočeského kraje. Křižovatkou prochází také frekventované cyklotrasy A43 na Prosek a A265 směrem na Kbely a dále do okolí. Při stavbě bylo tedy důležité zajistit bezpečný prostor pro všechny,“ popisuje Michal Švadlenka z oddělení Besip TSK.

Nejvýznamnější akce TSK Besip 2019 – PŘECHODY (výběr)

Pražská – K Horkám

Záběhlická – Na Lávce

Jiřího z Poděbrad – Mánesova

U Dejvického rybníčku

Sestupná – U Hvězdy

Sestupná – V Domcích

ZŠ Pod Marjánkou

Jeseniova – Koldínova

Jeseniova – Tovačovského

FOTO Jiřího z Poděbrad - Mánesova

 

U Dejvického rybníčku

 

Pražská - K Horkám

 

Záběhlická - Na Lávce

 

Čakovická - Letňanská - Ke Klíčovu