Tisková prohlášení - seznam

Stavovská ulice projde rekonstrukcí vozovky

V pondělí 9. listopadu 2015 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci vozovky v ulici Stavovská v MČ Praha 15. Jedná se o souvislou údržbu komunikace v úseku od ulice Miranova k ulici Daliborova. Ukončení je plánováno do 22. listopadu 2015.
 
Rekonstrukce komunikace, v délce 110 m, zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následně zde bude položen nový živičný povrch.  Dále je v plánu ošetření trhlin v konstrukci vozovky, obnova vodorovného dopravního značení, rektifikace povrchových znaků a výměna poničených obrub. 
 
Dopravním omezením je úplná uzavírka komunikace. Doprava bude vedena po objízdné trase.