Tisková prohlášení - seznam

UZAVŘENÍ STRAKONICKÉ KVŮLI DEMOLICI MOSTU (HARMONOGRAM+OBJÍZDNÉ TRASY)

Most vedoucí do ulice K Výtopně v pražské Zbraslavi půjde o víkendu 30. 11. až 1. 12. k zemi. Na jeho místě bude stát na podzim příštího roku most zbrusu nový. S demolicí mostu a jeho následnou přestavbou ale souvisí zásadní dopravní omezení na Strakonické ulici, která ovlivní i dopravu na navazující D4.

V Praze 5 čeká téměř 50 metrů dlouhý most, spojující ulice Za Opusem a K Výtopně, zásadní rekonstrukce. Z důvodu přípravných prací k demolici je již od minulého týdne uzavřen vjezd na most K Výtopně. V sobotu v poledne se provoz omezí pouze na jeden rychlý pruh v obou směrech a v šest večer bude nutné Strakonickou v tomto úseku uzavřít úplně. 

Objízdná trasa směrem z Prahy povede přes ulice Bartoňova a Elišky Přemyslovny, zpět na Strakonickou se řidiči vrátí ulicí Na Baních. V protisměru, tedy do centra, vede trasa obdobně, a to ze Strakonické do ulice Na Baních a Elišky Přemyslovny. Zpět se napojí nikoliv přes Bartoňovu ulici, ale po Žitavské a K Přehradám.

Demolice mostu začne v sobotu 30. 11. kolem 18.00 hodin. Provoz se na Strakonickou vrátí v neděli 1. 12. v 10.00 hodin. „Všechny původní části mostu musí pryč. Zůstanou pouze základy pilířů, na které dodavatel postaví novou trámovou konstrukci. V oblasti pravé římsy jsou navíc vedeny optické kabely, které musíme přeložit do podvrtu pod silnicí D4. Tyto práce tak ovlivní silniční provoz i na této komunikaci, a proto celou realizaci projednáváme i se správcem D4, tedy s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ uvádí Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací.

Na tyto práce naváže výstavba mostu nového, který by měl být dokončen nejpozději do konce září 2020.

Harmonogram prací a objízdné trasy - viz mapa v příloze

  • 1. fáze: protlak/podvrt

Od 11. 11. do 24. 11. 2019, provoz 2 + 2 pruhy, uzavírka odstavných pruhů v obou směrech, omezení rychlosti

  • 2. fáze: příprava na demolici

Sobota 30. 11. 2019 od 12.00, provoz v obou směrech pouze v rychlých pruzích
1 + 1, pravé pomalé pruhy budou uzavřeny

  • 3. fáze: noční demolice

Sobota 30. 11. 2019 od 18.00, úplná uzavírka D4 (Strakonická) v obou směrech

  • 4. fáze: částečné zprovoznění 

Neděle 1. 12. 2019 od 10.00, provoz v obou směrech pouze v rychlých pruzích
1 + 1 pruh

  • 5. fáze: dočištění vozovky

Neděle 1. 12. 2019 od 15.00, přidání pomalých pruhů, tj. provoz v obou směrech
2 + 2 pruhy

  • 6. fáze: ukončení omezení

Pondělí 2. 12. 2019 od 6.00, odstranění omezení v odstavných pruzích

Projektant: PONTEX, s. r. o. 

Zhotovitel: I. etapa (demolice) – Doprastav, a. s.