Tisková prohlášení - seznam

Jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí končí, na Libušskou se vrátila auta

Začátkem dubna zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. jednu z nejrozsáhlejších stavebních akcí roku – rekonstrukci Libušské ulice. Ta byla opravena od křižovatky Libušská x Kunratická spojka až po úsek Libušské ulice v Písnici, v jižní části Písnice byl navíc vybudován nový kanalizační řad. Rekonstrukce se uskutečnila ve dvou etapách a oproti původnímu předpokladu, že akce potrvá do konce letošního roku, se sem automobily vrátí už v sobotu 10. listopadu.

V první etapě byl postaven nový kruhový objezd na křížení ulic Libušská a Kunratická spojka, na příjezdu do staré Písnice až po ulici K Mejtu proběhla kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků, stejně jako v místech od ulice K Pomníku až na konec Písnice, kde bylo zároveň několik domů připojeno na kanalizaci. Druhá etapa zahrnovala obnovu Libušské v úseku od křížení s ulicí Lipovickou až po ulici K Vrtilce.

„Zásadní rekonstrukce Libušské přinese kromě nového kvalitního povrchu vozovky také větší bezpečnost chodcům. Na úseku Libušská v Písnici jsou nyní čtyři zpomalovací stavební prahy, aby automobily vjíždějící do Písnice musely snížit rychlost. Také zde vznikly nové přechody pro chodce a upraveny byly i zastávky autobusu,“ uvedl Petr Smolka, generální ředitel TSK, a. s.

„O tuto rozsáhlou opravu jsme bojovali řadu let, a přestože se jedná o páteřní komunikaci, jejíž uzavření působilo velké dopravní komplikace nejen místním, jsme za ni rádi. Bohužel chybějící obchvat, který by po dobu rekonstrukce mohl být plnohodnotně využíván Středočechy a částečně i obyvateli Písnice, nemáme,“ uvádí Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš, a dodává; „Jsem rád, že jsme již u konce a mimo kvalitní infrastruktury máme v novém kruhovém objezdu i plastiku zeměkoule, která je dílem místního akademického sochaře Petra Poláka.“ Plastika odkazuje na 50. rovnoběžku, která prochází bezprostředně vedle kruhového objezdu. Na chodníku je pak umístěna zemní linka, která ukazuje na přesné místo, kudy 50. rovnoběžka prochází. Petr Polák je autorem známého poledníku na Staroměstském náměstí a také autorem mnoha plastik na kruhových objezdech ve Francii.

Investorem akce byla Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a práce realizovala společnost EUROVIA CS.