Tisková prohlášení - seznam

TSK zahájila výstavbu cyklotrasy z Roztyl do Záběhlic

Na začátku srpna zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) výstavbu dvoukilometrové cyklotrasy, která bude spojovat Roztyly s vyhledávanou odpočinkovou lokalitou v Záběhlicích. První cyklisté by si celou trasu mohli projet v průběhu listopadu. 

 

„I když se to možná na první pohled nezdá, v Praze jsou stovky kilometrů značených cyklostezek a cyklotras,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „mou prioritou je v rozvoji cyklistiky pokračovat a nabídnout tak Pražanům síť vhodných a zejména bezpečných komunikací, které budou moci využít i ve spojení s městskou hromadnou dopravou. Ve spolupráci s předsedou Komise pro cyklistiku Stanislavem Kozubkem pracujeme na tom, aby se opatření pro cyklistiku stala nedílnou součástí přípravy každého dopravního projektu, rekonstrukce či investice a to na všech úrovních. Doposud se totiž řada věcí řešila spíše ad hoc a nesystémově. Výsledkem je, že někde potřebné cykloopatření chybí, jinde se naopak realizovalo, ale vynaložené náklady neodpovídají užitku“

 

Jedná se o úsek od stanice metra Roztyly podél ul. Ryšavého, podél nájezdu na ul. 5. května, pokračuje ulicemi: Jihovýchodní VIII – Jižní III – Jihovýchodní VI – Lešanská – Obrovského – Nad Pahorkem (směr Záběhlice ul. Zastrčená) – Choceradská – po pravém břehu Chodovského potoka do ulice U Záběhlického zámku.

 

„Pohybujeme se zde v zastavěné části města, proto je v rámci výstavby nové cyklotrasy třeba provést celou řadu dílčích stavebních i dopravních úprav na přilehlých komunikacích,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; „ jedná se zejména o úpravy přechodů pro chodce tak, aby zde byl obousměrný přejezd pro cyklisty, vybudování přisvětlení některých úseků nebo přejezd pro cyklisty i chodce přes ulici Senohrabskou a celá řada dalších.“

 

Dílčí úpravy v jednotlivých úsecích:

 

-       Křižovatka Tomíčkova – Ryšavého: posunutí nového přechodu pro chodce s přimknutými oboustrannými jednosměrnými přejezdy pro cyklisty o cca 5m do ulice Tomíčkova. Součástí stavby bude provedena přeložka a rozšíření veřejného osvětlení (VO).

 

-       Úsek Jihovýchodní VIII: rozšíření asfaltového chodníku na š.3m, dále je cyklista účastníkem silničního provozu až k ulici Jihovýchodní VI. Trasa bude vybavena orientačním značením.

 

-       Křižovatka Lešanská  - Jihovýchodní VI: bude upraven stávající přechod pro chodce přes ulici Lešanskou a bude dělen ostrůvkem šířky 2,5m. Chodník mezi Lešanskou a Obrovského bude upraven jako stezka pro cyklisty a oddělen balisetami. Nový přechod pro chodce bude přisvětlen novým VO.

 

-       Úsek Lešanská Senohrabská: vede ulicí Nad Pahorkem (směr Záběhlice), Zastrčená, Obrovského (směr Roztyly). Trasa bude vybavena orientačním značením. Cyklotrasa vedoucí podchodem pod Spořilovskou ulicí je společná pro chodce i cyklisty.

Součástí stavby bude výstavba nového venkovního schodiště propojující ulici Zastrčenou s podchodem pod Spořilovskou. Podchod bude osvětlen novým VO

 

-       Křižovatka Senohrabská – Choceradská: bude vybudován nový přejezd pro cyklisty a chodce přes ulici Senohrabskou a Choceradskou, Přechody budou přisvětleny novým veřejným osvětlením.

V ulici Choceradské bude vyznačena trasa jako společná pro cyklisty i chodce

 

-       Úsek Hráz – U Záběhlického zámku. Bude vybudovaná nová stezka, společná pro chodce a cyklisty. Trasa bude vybavena orientačním značením.

Součástí stavby budou přeložky příslušných IS.