Tisková prohlášení - seznam

Londýnská a Patočkova dokončeny s předstihem

Stavební práce v ulici Londýnská byly ukončeny v předstihu před plánovaným termínem. Po prohlídce s PČR a MČ Praha 2 OD bude ul. Londýnská v úseku Anglická – Jugoslávská od odpoledních hodin úterý 10. 4. 2018 zprůjezdněna. Do doby kolaudace tj. 17. 4. 2018 budou v místě osazeny značky "Projíždíte/procházíte stavbou".

Rekonstrukce ulice Patočkova bude ukončena s předstihem ve čtvrtek 12. 4. 2018 a od následujícího dne pátku 13. 4. 2018 bude bez dopravního omezení.