Tisková prohlášení - seznam

Ulice Pod Strání projde rekonstrukcí vozovky

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje 2. května 2016 rekonstrukci vozovky ulice Pod Strání. Jedná se souvislou údržbu komunikace v úseku od ulice Dubečská k ulici V Rybníčkách na Praze 10. Celková délka opravy je zhruba 700 m a potrvá necelý měsíc do 29. května 2016.  
 
Souvislá údržba komunikace spočívající ve vyfrézování stávajícího povrchu s následnou asfaltovou náhradou. V případě špatné ložné vrstvy bude fréza provedena ve dvojnásobné hloubce. Proběhne oprava trhlin v konstrukci vozovky, vyrovnání obrub a povrchových znaků a lokálně bude provedena oprava chodníku. Dále bude obnoveno vodorovné dopravní značení.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace po jednotlivých fázích.
 
I. fáze: 
Dubečská – čp. 3227/20 (před začátek kolmého parkování) - 2. 5. 2016 - 8. 5. 2016
 
II. fáze: 
Dubečská – Nedvězská -  7. 5. 2016 – 15. 5. 2016
 
III. fáze:
Nedvězská – V Rybníčkách - 16. 5. 2016 – 29. 5. 2016