Tisková prohlášení - seznam

TSK startuje další tři rekonstrukce vozovek

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy zahajuje tři velké rekonstrukce povrchu vozovek. Jedná se o ulice Kunratická spojka (1. a 2. etapa), Božanovská a Květnového povstání, kde bude provedena souvislá údržba komunikace. Po vyfrézování povrchu dojde vždy k ošetření případných trhlin v konstrukčních vrstvách a lokální opravě obrub. Nakonec bude položen nový živičný povrch a obnoveno vodorovné dopravní značení.

 

Kunratická spojka 1 a 2. etapa:

Příslušná MČ:

Praha 4

Termín:

2. 10. 2015 – 25. 10. 2015

Dopravní omezení:

Provoz veden jednosměrně od ul. K Labeškám směr Chodov po celou dobu opravy mimo termíny:

3.- 4. 10. úplná uzavírka komunikace

10.- 11. 10. úplná uzavírka komunikace

17.- 18. 10. úplná uzavírka komunikace

Začátek:

Před křižovatkou s ul. K Labeškám

Konec:

Na Jelenách

Délka opravy:

1,7 km

 

Ulice Božanovská:

Příslušná MČ:

Praha 20

Termín:

8. 10. 2015 – 28. 10. 2015

Dopravní omezení:

Úplná uzavírka komunikace

Začátek:

Vysokovská

Konec:

Domkovská

Délka opravy:

800 m

 

Ulice Květnového povstání:

Příslušná MČ:

Praha 22

Termín:

9. 10. 2015 – 30. 10. 2015

Dopravní omezení:

Úplná uzavírka komunikace po fázích

I. fáze K Lipanům – Na Luka

II.fáze Na Luka – K Pitkovicům

III.fáze K Pitkovicům – Holiday Park

Po dobu první fáze bude vedena linka 265 mimo obec Benice. V druhé a třetí fázi bude provoz obnoven.

Linka 325 bude po dobu opravy vedena po objízdné trase.

Začátek:

K Lipanům

Konec:

Holiday Park

Délka opravy:

0,6 km