Tisková prohlášení - seznam

Ulice Náchodská projde částečnou rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 2. listopadu rekonstrukci části ulice Náchodská, Praha 20. Jedná se o souvislou údržbu v úseku od ulice Bořetická k hranici Prahy, v délce 1,7 km. Ukončení opravy je plánováno do 26. listopadu 2015.

Souvislá údržba komunikace spočívá v odfrézování stávajícího povrchu, vyspravení trhlin v konstrukci vozovky a následnou pokládkou nového živičného povrchu. V místě zastávek autobusu bude provedena sanace podloží s následnou pokládkou živice odolné proti plastické deformaci. Dále bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Dopravním omezením je úplná uzavírka komunikace.

Osobní doprava bude vedena po vyznačené objízdné trase přes Zeleneč.

Průjezd MHD bude zachován.

V termínu 14.-15.11.2015 dojde k úplné uzavírce i pro MHD.

Nákladní doprava vedena přes dálnici D11.