Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukce ulic Jeremiášova a Městská

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy zahájí koncem září další dvě opravy ulic. Tentokrát se stavbaři rozjedou do ulic Jeremiášova a Městská, kde bude provedena souvislá údržba komunikací.

 

První zahájenou rekonstrukcí je ulice Jeremiášova v městské části Praha 13. Součástí opravy je odstranění poškozené vrstvy vozovky, vyspravení trhlin a položení nového živičného povrchu. Nakonec se obnoví vodorovné dopravní značení.

V ulici bude částečné omezení provozu, uzavírka poloviny vozovky. Provoz veden v protisměru.

 

Termín:

23. 9. 2015 – 7. 10. 2015

Začátek:

Oistrachova

Konec:

Před křižovatkou s ul. Jáchymovská

Délka opravy:

354 m

 

Další rekonstruovanou ulicí je Městská na Praze 15. Po vyfrézování stávajícího povrchu a vyspravením trhlin, bude následně položen nový živičný povrch s předchozím provedením recyklace podkladu za studena. Částečně bude vyspravena krajnice. Veškeré povrchové znaky budou výškově rektifikovány. Dojde k obnově vodorovného dopravního značení.

Dopravní omezení bude úplná uzavírka po fázích v předpokládaných termínech:

I.fáze   zástavba Dolní Měcholupy – zahrádkářská oblast  29.9.-30.9.2015

II.fáze  zahrádkářská oblast – Starodubečská 1.10.-3.10.2015

III.fáze Dolní Měcholupy – zahrádkářská oblast  5.10.-11.10.2015

            Starodubečská – U Pavilonu  7.10.- 12.10.2015

            U Pavilonu – Kolocova  8.10.- 14.10.2015

            Kolocova – odbočení ke hřbitovu 10.10. - 15.10.2015

            Úplná uzavírka Městské ulice 11.10.2015

            zástavba Dolní Měcholupy – zahrádkářská oblast  12.10. - 13.10.2015

            povolen vjezd pro rezidenty

IV.fáze Úplná uzavírka Městské ulice 14.10. – 15.10.2015

            zahrádkářská oblast – Starodubečská  16.10. – 18.10.2015

           zahrádkářská oblast – Kolocova  19.10. – 22.10.2015

Termín:

29. 9. 2015 – 4. 11. 2015

Začátek:

Starodubečská

Konec:

Zástavba Dolní Měcholupy

Délka opravy:

2,156 km