Tisková prohlášení - seznam

Vltavská ulice na Smíchově dostane nový povrch a chodníky

V neděli 28. července 2019 zahájí Technická správa komunikací v koordinaci s dalšími investory opravu ulice Vltavská. Rekonstrukce komunikace bude probíhat v úseku od ul. Nádražní – Hořejší nábřeží. Práce budou rozděleny do etap. Dokončení první etapy je plánováno na listopad letošního roku. Celkové dokončení stavby je plánováno v průběhu roku 2020.

Stavba zahrnuje kompletní opravu vozovky s lokální sanací podloží a opravy přilehlých chodníků. Vozovka dostane nový povrch s živičným krytem a na chodníky použijeme mozaikovou dlažbu. Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů, kteří provedou rekonstrukci veřejného osvětlení a pokládku poduličních sítí jednotlivých správců. Oprava je současně koordinována s uzavírkami, spojenými s rekonstrukcí tramvajové trati v Nádražní ulici.

Dopravní omezení:

28. 7. – 8. 9. 2019 - uzavření severní poloviny vozovky Vltavské ulice.

Objízdná trasa bude vyznačena a je vedena ulicí Svornosti a následně na Hořejší nábřeží.

Podle aktuální etapy je navržena další objízdná trasa ulicí Pivovarská (otočení směru) a Královské louky.

19. 8. – 1. 9. 2019 - dopravní omezení na křižovatce Vltavská x Svornosti.

Po dobu celé stavby nebude možné parkovat v ulici Staropramenná, přesněji v úseku mezi ulicemi Vltavská a Jindřicha Plachty, a to z důvodu vedení staveništní dopravy.