Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukce Loutkářské ulice

V pondělí 16. listopadu zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci ulice Loutkářská v MČ Praha 6. Kompletní oprava bude trvat do 15. prosince 2015 v úseku od křižovatky s ulicí Rozýnova po křížení s ulicí Oddělená.
 
Jedná se o celkovou rekonstrukci, ulice bude řešena jako obytná zóna s šířkou vozovky 4 m. Vozovka je navržena asfaltová, parkovací stání a vjezdy budou dlážděny drobnou žulovou dlažbou a chodníky budou mít povrch ze zámkové dlažby. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčných a podélných sklonů. Budou vybudovány 2 nové uliční vpusti a obnoveno kompletní dopravní značení
 
Dopravním omezením:
Úplná uzavírka komunikace v úseku Rozýnova – Oddělená