Tisková prohlášení - seznam

TSK a zima? Nové stroje i rozšířený protinámrazový systém

Rozšíření meteorologických stanic varovného systému a nové stroje připravila pro letošní zimní sezónu Technická správa komunikací hl. města Prahy. Pro silničáře v metropoli začíná zimní údržba 1. listopadu a končí v poslední březnový den.

„Stroje i lidé jsou v pohotovosti, všechny systémy jsme překontrolovali a na skladech máme osm a půl tisíce tun posypové soli a 380 tun roztoku chloridu vápenatého. Dovolím si tvrdit, že z tohoto pohledu jsme na příchod zimy připraveni,“ prohlásil ředitel TSK Luděk Dostál.

Před nadcházející zimní sezónou TSK rozšířila varovný aktivní protinámrazový systém. Nově začala sloužit meteorologická stanice v Čimické ulici v osmé městské části, celkově jich tak je nyní k dispozici devatenáct. Z toho na pěti místech (Vysočanská estakáda, Wilsonova ulice nad křižovatkou Bulhar, nájezdová rampa na Barrandovský most z ulice K Barrandovu, přemostění Plzeňské ulice ze Strahovského tunelu do tunelu Mrázovka a Jižní spojka na mostu u Mitasky) je možné automatické ošetření vozovky postřikem rozmrazovacího prostředku.  „Toto zařízení bude také na nové estakádě na Krejcárku, která má být uvedena do provozu v prosinci. Zde budeme mít k dispozici nový systém postřiku, první svého druhu v České republice,“ doplnil Dostál.

Hlavními smluvními partnery pro zimní údržbu jsou společnosti Pražské služby, Ipodec – čisté město a Martin Javůrek – Eko-Patrol. „Dodavatelé provedli částečnou obměnu svého vozového parku, do kterého zařadili deset nových strojů. Pro komunikace prvního pořadí tak máme k dispozici 69 sypačů a pro komunikace druhého a třetího pořadí 55 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku jsou dále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem na okrajích města jsou připraveny řešit dvě sněhové frézy,“ sdělil šéf TSK. „Pro případ kalamitní situace máme s velkými stavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky,“ dodal.

TSK je zodpovědná za 2 282 kilometrů z více než tři a půl tisíce kilometrů komunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. „Na starosti máme také údržbu některých nemotoristických komunikací jako jsou chodníky či schodiště,“ zdůraznil Dostál. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti čtyři hodiny od výjezdu techniky. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací.

Základní údaje:

  • komunikační síť na území hl. m. Prahy - 3 700 km
  • z toho ve správě TSK- 2 282 km
  • ostatní správci - 1 418 km

Komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK:

  • motoristické komunikace I. pořadí -1 268 km (dvoupruh)
  • motoristické komunikace II. pořadí - 511 km
  • motoristické komunikace III. pořadí - 306 km
  • nemotoristické komunikace – chodníky - 289 km
  • schodiště a plochy - 312 000 m2

Vysvětlení základních pojmů:

Komunikace zařazené do I. pořadí – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. U komunikací zařazených do I. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 4 hodin od výjezdu techniky.

Komunikace zařazené do II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. U komunikací zařazených do II. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 12 hodin od výjezdu techniky.

Komunikace zařazené do III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí. Komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.  U komunikací zařazených do III. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru nejpozději do 48 hodin od výjezdu, avšak až po ošetření vozovek I. a II. pořadí.

Neudržované komunikace – místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti, dané vyhláškou hl. m. Prahy č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky hl. m. Prahy č 35/1999 Sb. hl. m. Prahy. Celková délka 421 kilometrů.