Tisková prohlášení - seznam

Propadající se část Ohradní ulice projde rekonstrukcí

V úterý 1. října 2019 zahajuje Technická správa komunikací opravu vozovky a přilehlých komunikací pro pěší v ulici Ohradní, MČ Praha 4. Odstraní se defekty, výškové poklesy a propady komunikace, které jsou v některých místech až 30 cm hluboké. Práce potrvají až do 31. srpna 2020 a vzhledem k množství oprav je jejich realizace rozdělena do jednotlivých etap.

Součástí je i zřízení míst pro kontejnery na směsný a tříděný odpad, sanace podloží, oprava odvodnění komunikace včetně vpustí a přípojek uličních vpustí, výměna stožárů veřejného osvětlení a rektifikace stávajících povrchových znaků inženýrských sítí. Zruší se nevyužívané autobusové zálivy a vzniknou zde nová podélná a kolmá parkovací stání. Celková délka úseku činí přibližně 160 m.

Etapa 1 (1. 10. – 13. 11. 2019): Při realizaci této etapy dojde k uzavírce komunikace Ohradní v úseku mezi vjezdem na parkoviště u domu číslo orientační 51 a vjezdem k objektu JMP Studio zdravého spaní. Oba vjezdy budou provizorně zachovány.

Etapa 2 (14. 11. – 13. 12. 2019): V této etapě dojde k uzavírce komunikace Ohradní v úseku mezi vjezdem k objektu JMP a komunikací Michelskou. Vjezd bude provizorně zachován. K zásahu do komunikace Michelské nedojde.

Etapa 3 (10. 3. – 18. 7. 2020): Při realizaci etapy 3 dojde k uzavírce komunikace Ohradní v úseku mezi křižovatkou s komunikací Pod Vršovickou vodárnou I (včetně východní části křižovatky) a vjezdem na parkoviště u domu č. or. 51. Vjezd bude provizorně zachován.

Etapa 4 (19. 7. – 31. 8. 2020): Při realizaci etapy 4 dojde k uzavírce západní poloviny křižovatky Ohradní – Pod Vršovickou vodárnou I. Komunikace Ohradní bude od křižovatky s Michelskou i od křižovatky s Baarovou vyznačena jako slepá. K zajištění obousměrného provozu v poměrně dlouhém zaslepeném úseku původně jednosměrné komunikace (mezi ul. Baarova a Pod Vršovickou vodárnou I) budou na několika místech vyparkována vozidla a vytvořeny výhybny. Toto opatření bude stejné i v ostatních etapách.

Zhotovitel: Skanska, a. s.

Projektant: DIPRO, spol. s. r. o.