Tisková prohlášení - seznam

Významné stavební akce letošního léta

Rekonstrukce SSZ (světelné signalizační zařízení)  křižovatek  Legerova – Rumunská a Legerova – Anglická: V termínu 9. 7. – 23. 7. 2010 bude omezen provoz na komunikaci Legerova záborem dvou jízdních pruhů. Provoz ve třech zúžených jízdních pruzích zachován. Zábor dvou jízdních pruhů bude i v ulicích Rumunská a Anglická. Provoz ve dvou zúžených jízdních pruzích bude zachován po celou dobu rekonstrukce. Zábor je nutný z důvodu pokládky chrániček pro rekonstrukci SSZ. Komunikace Legerova je jednou z nejvytíženější komunikací v hl.m. Praze, a proto i přes minimální dopravní omezení, které je nezbytné, je nutné počítat se sníženou rychlostí.

 

Rohanské nábřeží v úseku ul. Ke Štvanici – U nádražní lávky: V termínu 1.8. – 26. 8. 2010 bude probíhat rekonstrukce severní vozovky. Provoz bude veden v jižním pásu v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy. Zde se dá očekávat kongesce vozidel z důvodu malé kapacity dotčených křižovatek a následné průjezdnosti pouze jedním pruhem pro každý směr jízdy (ze současných dvou jízdních pruhů).

 

Povltavská v úseku ul. most Barikádníků – Primátorská: V termínu 1. 8. – 19. 8. 2010 bude jednosměrně uzavřena ul. Povltavská směr Praha 9 z důvodu rekonstrukce vozovky. Provoz směr most Barikádníků (Praha 7 – Troja) bude veden bez objízdné trasy po komunikaci Povltavská. Ve směru od mostu Barikádníků na Prahu 9 bude vyznačena objízdná trasa po komunikacích V Holešovičkách – Zenklova – Čuprova – Povltavská.

 

Kbelská v úseku ul. Poděbradská – Nad Klíčovem (oba směry): Z důvodu havarijního stavu povrchu vozovky a velmi vysokých intenzit provozu je nutné, aby se oprava takto důležité komunikace prováděla v prázdninovém provozu. Z tohoto důvodu proběhne v termínu od 17. 7. do 15. 8. 2010 oprava povrchu na komunikaci Kbelská. Provoz na ul. Kbelská bude v jednom jízdním pruhu ve směru jízdy na Prahu 10, a proto se zde očekává tvorba kolon – stavební práce zde budou zkráceny na co možná nejkratší dobu.

 

Jižní spojka v úseku ul. Rabakovská – Průmyslová (oba směry): Z důvodu zprovoznění jižní části silničního okruhu kolem Prahy je nutné, aby výše zmíněná komunikace byla opravena, a proto v termínu 10. 7. – 26. 8. 2010 dojde k omezení na této komunikaci a provoz bude veden ve dvou jízdních pruzích pro každý směr jízdy - z toho levé jízdní pruhy boudou šířkově omezeny. Kapacitně zde zůstanou dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy jako nyní, nicméně je nutné počítat se sníženou rychlostí a větší obezřetností a možnou tvorbou kolon. Tato akce byla také zkrácena na co možná nejkratší dobu.

 

Národní v úseku ulic Masarykovo nábřeží - Spálená: Rekonstrukce  tramvajové trati, úplná výluka tramvají v úseku Národní divadlo – Lazarská. Objízdná trasa MHD: Masarykovo nábřeží – Myslíkova - Spálená. Automobilová doprava bude omezena dle postupu prací, průjezd bude zachován. Termín od 26. 7. do 31. 8. 2010.