Tisková prohlášení - seznam

INFORMACE K VYJADŘOVÁNÍ OHLEDNĚ EXISTENCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VE SPRÁVĚ TSK

Vážení žadatelé,

v souvislosti s vyhlášením NOUZOVÉHO STAVU V ČR Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. přijímá preventivní opatření a  RUŠÍ osobní bezodkladné vyřizování žádostí o vyjádření na adrese Na Bojišti 5, Praha 2. Toto opatření platí do odvolání.

Žádosti mohou být nadále podávány prostřednictvím sběrného boxu umístěného na recepci budovy DP Na Bojišti 5, Praha 2 a to výhradně v době úředních hodin (středa 7:30 – 12:00), nebo kdykoliv zasílány poštou na adresu podatelny TSK:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
odd. správy telematických systémů
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město      

Žádosti nemají předepsaný formát, nicméně musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

·      Název akce / stavby (účel vyjádření), identifikace žadatele

·      Situační plánek se zákresem zájmového území (z plánku musí být patrné, kde se dané území nachází /názvy alespoň dvou na sebe kolmých ulic/ a červeným polygonem vyznačené zájmové území)

·      Rychlý kontakt (telefon, email) pro případné upřesnění / vyjasnění žádosti

·      Zpáteční adresa žadatele pro zaslání vyjádření

Takto doručené žádosti budou vyřizovány a poštou odesílány ve lhůtě zpravidla do 14 dnů.

Děkujeme za pochopení