Tisková prohlášení - seznam

Křižovatka ulic náměstí Míru x Anglická je výrazně bezpečnější

Křižovatka ulic náměstí Míru x Anglická x Italská již slouží řidičům bez omezení. Technická správa komunikací hl. m. Prahy totiž ukončila kompletní rekonstrukci tohoto dopravně významného uzlu ve druhé městské části.

„Nadále budeme pokračovat v opravách chodníků, na kterých se objeví mozaiková dlažba.  Ale tyto práce, které poběží do konce listopadu, již nebudou omezovat provoz vozidel,“ uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

Křižovatka prošla celkovou rekonstrukcí a především se změnilo její poměrové uspořádání. „Nová světelná signalizace a vybudování ostrůvků výrazně zvýší bezpečnost nejen pro motoristy, ale zejména pro chodce,“ zdůraznil Mrázek. Z povrchu vozovky zmizely velké žulové kostky, které nahradil živičný povrch. Tento krok výrazně sníží hlukovou zátěž v této lokalitě. Ještě před samotnou rekonstrukcí komunikace proběhla výměna vodovodního řadu a nízkotlakého plynovodního potrubí.

Oprava křižovatky ulici náměstí Míru x Anglická x Italská plynule navázala na rekonstrukci Anglické ulice, kterou TSK realizovala v loňské roce. I při této stavební akci proběhla výměna povrchu vozovky i opravy přilehlých chodníků.