Tisková prohlášení - seznam

DŮLEŽITÁ KŘIŽOVATKA ULIC SOKOLOVSKÁ – ČESKOMORAVSKÁ PROJDE ZÁSADNÍ REKONSTRUKCÍ

Praha, 3. července 2024 Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí od pondělí 8. července 2024 hlavní práce na rekonstrukci křižovatky ulic Sokolovská – Českomoravská – Čuprova v MČ Praha 9 – Libeň. Práce omezující zásadně dopravu potrvají do konce srpna 2024. Celková rekonstrukce včetně navazujících chodníků bude dokončena do 25. listopadu 2024. Přípravné práce (0. etapa), které dopravu ovlivnily jen minimálně, probíhají již od konce května 2024. 

Křižovatka ulic Sokolovská – Českomoravská – Čuprova je významným dopravním uzlem na Balabance a spojuje Vysočany s Libní. Cílem rekonstrukce je nejen zlepšit prostupnost této křižovatky, ale i modernizovat světelné signalizační zařízení a zvýšit bezpečnost chodců a dalších typů dopravy. Všechny zpevněné plochy pro chodce budou upraveny jako bezbariérové.

Doprava:

Objízdné trasy nejsou pro žádnou etapu stanoveny.

Doprava v 1. etapě bude vedena i po tramvajových kolejích a je rozdělena do třech podetap.

1. etapa - 8. 7. 2024 - 27. 8. 2024:

  • 1a. etapa (8. 7. - 21. 7. 2024):
    • Zábor jízdních pruhů na Sokolovské a Českomoravské ulici v obou směrech.
    • Zábor 2 jízdních pruhů na NN2897 (od Libně na Jarov).
  • 1b. etapa (22. 7. - 27. 8. 2024):
  • Stejná omezení jako v 1a. etapě.
  • Stejná omezení jako v 1a. etapě + zákaz odbočení do náměstí Na Balabence.
  • 1c. etapa (24. 8. - 25. 8. 2024):

Ve 2. a 3. etapě budou omezeny odbočovací pruhy a doprava bude vedena po opravený částech vozovky.

2. etapa – 28. 8. 2024 – 13. 10. 2024

3. etapa – 14. 10. 2024 – 15. 11. 2024

Termíny mohou být upřesněny, s ohledem na aktuálně probíhající práce.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

https://opravujeme.to/action/1742/