Tisková prohlášení - seznam

Praha otevřela první „Bike and Ride“ v Klánovicích

Pražené i návštěvníci Prahy znají záchytná parkoviště „Park and Ride“ (P+R), ale parkoviště, určené pouze cyklistům je novinkou. Pilotní projekt „Bike and Ride“ Klánovice je součástí Výstavba byla umožněna díky vstřícnosti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která poskytla svůj pozemek k vybudování „Bike and Ride“ u nádražní budovy v Klánovicích, kde ho zrealizovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
 
„Mou prioritou je nejen rozvoj cyklostezek a cyklotras v metropoli, který je samozřejmě velmi důležitý, ale i využití cyklodopravy ve spojení s městskou a příměstskou hromadnou dopravou a zajistit jistý komfort pro obyvatele a návštěvníky Prahy, kteří se rozhodnou pro kombinaci různých způsobů přepravy,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „pracujeme na tom, aby se i drobná opatření pro cyklistiku stala nedílnou součástí přípravy každého dopravního projektu a to na všech úrovních. O smysluplnosti celé této akce svědčí už samotný fakt, že stání na kola byla postupně obsazována již během výstavby a také neutuchající zájem kolemjdoucích o možnost použití právě montovaných cykloboxů.“ 
 
Je mnoho obyvatel satelitních městeček v okolí Prahy, kteří využívají k dopravě ze svého bydliště na nádraží jízdní kolo, ale při návratu zpět na nádraží ho tam našli jenom část nebo tam nebylo vůbec. Právě pro zamezení krádeží a tím i zvýšení počtu lidí používajících na část cesty jízdní kolo, bylo rozhodnuto o vybudování tří celoprosklených cyklopřístřešků o celkové kapacitě 30 kol, které díky své průhledné konstrukci, spolu s budovaným kamerovým systémem, umožňují dokonalý přehled o pohybu a činnosti osob uvnitř. Dále je zde budováno 8 cykloboxů na celkem 16 jízdních kol (2 kola v jednom boxu), které před nenechavci bezpečně ochrání uvnitř uzamčená jízdní kola vč. příslušenství.
 
„Cílem hl. m. Prahy je i nadále vylepšovat podmínky pro cyklistiku a někdy k tomu stačí zdánlivá drobnost, jako je bezpečné zanechání bicyklu ve veřejném prostoru. Jedná se o pilotní projekt, který zde byl realizován i díky zájmu městské části a pevně věřím, že se brzy rozšíří i na další lokality,“ uvedl předseda Komise pro cyklodopravu RHMP Stanislav Kozubek.